Strona główna | Slider | Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP

 

W dniu 25 czerwca 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce władz kadencji 2012-2016. Delegaci jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZPRP.
1

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego, zebranie otworzył prezes Andrzej Kraśnicki. Uczestnicy Zgromadzenia minutą ciszy uczcili osoby, które odeszły w minionym roku z groma środowiska piłki ręcznej.
Do Prezydium Walnego Zgromadzenia wybrani zostali Michał Spieszny (przewodniczący), Witold Maly (zastępca przewodniczącego), Edyta Suchy (sekretarz).

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrani zostali  Mieczysław Grzybowski (przewodniczący), Jacek Moskalczyk i Robert Padula. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali Jan Chudzikiewicz (przewodniczący),  Marcin Kobylarz, Ryszard Mańko.

3

Uchwałą Zarządy ZPRP na wniosek Kapituły  Odznaczeń i Medali – Odznakę „Diamentową z Wieńcem Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” wręczono Zbigniewowi Gorączko (najdłużej urzędujący prezes okręgu PR w Polsce – od 31 lat), Jucie Kostorz, Stanisławowi Świetlińskiemu.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Zarządu ZPRP w ostatnim roku przedstawił prezes Andrzej Kraśnicki. Sternik Związku wspomniał o zmianach we  władzach sponsora strategicznego, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 2015 to rok najważniejszego wydarzenia w historii Związku, mistrzostw Europy mężczyzn. Dwie nasze reprezentacje uczestniczyły w kwalifikacjach olimpijskich, Vive Tauron Kielce pokazała, że jest najlepszą drużyną w Europie. Z  kolei rok 2016, ro rok w którym rozpocznie działalność liga zawodowa.

Warto podkeślić, że Związek powołał własną jednostkę do organizacji Men’s EHF EURO 2016. Przy realizacji tego zadania bardzo pomocna była umowa z renomowaną firmą Deloitte, która przygotowała zasady wydatkowania pieniędzy oraz strukturę organizacyjną obsługującą to wydarzenie. Partnerami samorządowymi realizującymi to zadanie były miasta: Gdańsk, Katowice, Kraków, Wrocław oraz region Małopolska. Dużą pomoc, oprócz firmy PGNiG, zapewniło również Ministerstwo Sportu i Turystyki. Impreza zakończyła się sukcesem organizacyjnym, wynik sportowy – 7. miejsce reprezentacji Polski – już nie satysfakcjonował.

4

Prezes Kraśnicki wspomniał, że niezależnie od ligi męskiej, także rozgrywki kobiet będą zmierzały do ich profesjonalizacji.

Na stanowisku selekcjonera męskiej reprezentacji Polski nastąpiła zmiana. Michaela Bieglera zastąpił Tałant Dujszebajew. Nowy szkoleniowiec awansował do turnieju olimpijskiego i mistrzostw świata 2017. Z kolei w przypadku kobiecego zespołu narodowego ZPRP jest w sytuacji wyboru nowego trenera.

– Zespoły młodzieżowe to słabszy punkt naszej działalności. Inicjatywa Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej ma to zmienić – powiedział sternik ZPRP.

Istotnym czynnikiem działalności Związku jest współpraca międzynarodowa. ZPRP ms podpisane umowy z federacjami z Hiszpanii, Kuwejtu, Rosji, USA i Iranu. Ta ostatnia umowa ma ułatwić kontakty z prężnie rozwijającą się Federacją Azjatycką.

2

Aktualnie Związek domawia kontrakt z Federacją Szwedzką na organizację mistrzostw świata w roku 2023. Według ustaleń fazę półfinałów i finałów przeprowadzi ten związek, który będzie dysponował nowocześniejszą o dużej pojemności halą.

– Przed nami stulecie piłki ręcznej na ziemiach polskich. To mnie przekonało, żeby dalej współpracować ze środowiskiem piłki ręcznej. Walne Zgromadzenie Wyborcze Delegatów odbędzie się za kilka miesięcy, w październiku  – zadeklarował prezes Kraśnicki.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 58 na 79 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 73,4% i oznaczało, że osiągnięto kworum.

5

I Wiceprezes i dyrektor biura ZPRP Henryk Szczepański przedstawił sprawozdanie finansowe ZPRP za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji Rewizyjnej ZPRP, która w omawianym okresie zebrała się dziesięciokrotnie, przedstawił przewodniczący, Zbigniew Tarczykowski.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZPRP, zatwierdzenie sprawozdanie finansowego ZPRP za 2015 rok, zaaprobowali uchwałę w sprawie zwiększenia funduszu własnego ZPRP oraz sprawozdanie Zarządu ZPRP.

Przegłosowano również zmiany w „Statucie ZPRP”, w tym zapisy traktujące o tworzeniu lig zawodowych w piłce ręcznej i zasadach ich funkcjonowania oraz zapisy precyzujące członkostwo w Zarządzie Związku. Delegaci usankcjonowali także zmiany w „Regulaminie dyscyplinarnym ZPRP”.