Strona główna | Z ostatniej chwili | Fundusz Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki

 

Fundusz Natalii Partyki, w partnerstwie z siecią Biedronka, uruchomił II edycję, programu stypendialnego  dla młodych, zdolnych sportowców, borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Każde stypendium w ramach programu to 10 tys. zł na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 września br. do godz. 12:00.

O stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku 17-22 lata, które osiągają wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej. Nie ma znaczenia czy danych zawodnik występuje w sportach indywidualnych czy zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich czy poraolimpijskich. Musi jednak spełniać jedno z następujących kryteriów:

– pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobą nie wyższym niż 1295,00 zł (dochód netto).
– ma orzeczoną niepełnosprawność.

Stypendium z Funduszu Natalii Partyki wynosi 1000 zł miesięcznie i jest przyznawane na 10 miesięcy (od listopada 2016 r. do sierpnia 2017 r.)

Szczegóły na www.fundusznataliipartyki.pl