17 listopada 2016

Nowe rozwiązania w piłce ręcznej plażowej. Cel – popularyzacja dyscypliny!

W Starych Jabłonkach odbyło się pierwsze spotkanie nowej Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej. Poruszonych zostało wiele tematów związanych z rozwojem piłki ręcznej plażowej w Polsce.

plaża

Priorytetami Komisji na najbliższe lata będą:

– zwiększenie popularności dyscypliny poprzez organizację jak największej liczby turniejów, które będą angażowały coraz większą liczbę zawodników,

– budowanie silnych reprezentacji Polski, które będą walczyły o najwyższe pozycje w imprezach mistrzowskich,

– promowanie plażowej piłki ręcznej poprzez organizację imprez międzynarodowych jak The World Games 2017 czy EBT Final 2017,

– szkolenie młodych adeptów plażowej piłki ręcznej.

Rozgrywki o mistrzostwo Polski będą się odbywały na zmienionych zasadach:

– cykl turniejów eliminacyjnych odbywać się będzie na sprawdzonych i znanych regułach obowiązujących w EBT czyli zdobywanych punktów w turniejach eliminacyjnych – w najbliższym czasie Komisji przekaże odpowiednie regulaminy i założenia marketingowe,

– do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 04-06.08.2017r., awansuje po osiem drużyn mężczyzn i kobiet, które zdobędą najwięcej punktów w turniejach eliminacyjnych; organizatora turnieju finałowego wybierze Komisja w drodze konkursu,

– rozpoczęcie sezonu 2017 planujemy na dzień 01.01.2017 r. – co daje dodatkową możliwość organizacji turniejów halowych, których wyniki będą uwzględniane w klasyfikacji końcowej eliminacji,

– dopuszczenie do udziału we wszystkich turniejach tzw. „drużyn podwórkowych/amatorskich” czyli takich, które nie są członkami ZPRP, z zastrzeżeniem, że zaliczać im się będzie liczba zdobytych w turniejach punktów (zabierają punkty z turniejów), ale nie będą ona klasyfikowane w cyklu mistrzostw Polski,

– Komisja nie będzie wyznaczała terminów poszczególnych turniejów z wyjątkiem terminu i miejsca turnieju finałowego,

– jeden klub będzie mógł zgłosić do rozgrywek kilka drużyn, ale zgłoszeni zawodnicy będą mogli reprezentować wyłącznie jedną ze zgłoszonych drużyn i tylko dla niej będą mogli zdobywać punkty,

– rozpoczęcie sezonu 2017/18 planowane jest na dzień 07.08.2017r., co przyniesie wydłużony sezon rozgrywkowy i możliwość zdobywania punktów w eliminacjach.

Komisja wystąpi o prawo do organizacji EBT Final 2017 w Starych Jabłonkach, a także będzie wspomagała organizację zawodów w plażowej piłce ręcznej, które będą rozgrywane w ramach World Games Wrocław 2017.

Planowane są intensywne działania promocyjno-informujące mające doprowadzić do organizacji eliminacji wojewódzkich w rozgrywkach młodzieżowych w plażowej piłce ręcznej, a turniej finałowy miałby odbyć się w dniach 02-03.09.2017r. – miejsce rozegrania turnieju zostanie wybrane przez Komisję w drodze konkursu.

W sezonie 2017 nie będzie organizowany turniej o Puchar Polski – rozgrywki będą wznowione po opracowaniu nowej, atrakcyjnej formuły.

Przedstawione założenia mają na celu odbudowanie zainteresowania organizacją szkolenia i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej plażowej zdecydowanie większej liczby zawodników i drużyn.

Brak obowiązku uczestniczenia we wszystkich turniejach spowoduje, że drużyny będą mogły wybierać, w których zawodach będą występowały (np.. ze względu na mniejsze koszty uczestnictwa lub większą możliwą liczbę punktów eliminacyjnych do zdobycia etc.).

Otwarcie i uwolnienie terminów winno spowodować zwiększenie ich liczby w całym kraju, a co za tym idzie wzrośnie dostępność do turniejów plażowych nawet dla tych, którzy po raz pierwszy będą chcieli wystąpić lub zorganizować zawody.

Przyjęty, otwarty system organizacji turniejów eliminacyjnych pozwoli drużynom na planowanie udziału w turniejach poza granicami kraju, a dostosowanie regulaminu mistrzostw Polski do założeń EBT pozwoli na jednoczesne zgłaszanie turniejów do obu cykli jednocześnie.

Kalendarz imprez na rok 2017 przedstawia się następująco:

– 01.01.2017r. – rozpoczęcie sezonu 2017

– 02-04.06.2017r. – finał EBT – miejsce do ustalenia

– 16-18.06.2017r. – młodzieżowe mistrzostwa Europy – Zagrzeb / CRO

– 20-25.06.2017r. – mistrzostwa Europy seniorów – Zagrzeb / CRO

– 26-29.07.2017r. – The World Games Wrocław 2017

– 04-06.08.2017r. – finał mistrzostw Polski – miejsce do ustalenia

–  07.08.2017r. – rozpoczęcie sezonu 2017/18

– 02-03.09.2017r. – finał młodzieżowych mistrzostw Polski – miejsce do ustalenia

– 26-29.10.2017r. – EHF Champions Cup – Gran Canaria / ESP

Podział zadań pomiędzy członków Komisji:

– Joanna Brehmer – sprawy sędziowskie, delegatów i sędziów głównych w tym organizacja szkoleń dla ww. oraz współpraca z IHF i EHF,

– Tomasz Dowgiałło – sprawy organizacji rozgrywek oraz koordynowanie spraw związanych z pozyskaniem sponsorów,

– Artur Niesłuchowski – sprawy związane z komunikacją, w tym koordynowanie działań dotyczących praw telewizyjnych do piłki ręcznej plażowej (transmisji telewizyjnych/internetowych), a także współpraca z przedstawicielami męskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach,

– Karolina Peda – sprawy związane z promocją dyscypliny oraz organizacją szkoleń dla trenerów, a także bieżąca współpraca z przedstawicielami żeńskich drużyn uczestniczących w rozgrywkach.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest