20 lutego 2017

Kurs trenerów piłki ręcznej – poziom 3 RINCK Convention

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na kurs trenerów piłki ręcznej – poziom 3 RINCK Convention (odpowiednik tytułu trenera I klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.).

Kurs prowadzony jest zgodnie z oficjalnym programem Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

dd

Absolwenci kursu otrzymują:

 • po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej umożliwiające wydanie licencji trenerskiej A na sezon 2017/2018.

Zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące.

 • po obronie pracy dyplomowej – certyfikat (w języku polskim i angielskim) ukończenia kursu na najwyższym poziomie krajowym (3), umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii A oraz licencji EHF;

Czas trwania: 09.04.2017 r.- 30.06.2017 r.

Termin zgłoszeń do 10.03.2017 r. – liczba miejsc ograniczona.

Informację o przyjęciu na kurs potwierdza ZPRP.

Terminy zajęć:

Część ogólna:

I zjazd: 09-11.04.2017 r. / Warszawa

II zjazd: 23.04-25.04.2017 r. / Warszawa

III zjazd: 14.05-16.05.2017 r. / Warszawa

Część specjalistyczna:

IV zjazd: 04.06-11.06.2017 r. / Spała (do potwierdzenia)

V zjazd: 24.06-30.06.2017 r. / do ustalenia

egzamin dyplomowy – I termin – luty 2018 r.

egzamin dyplomowy – II termin – czerwiec 2018 r.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu jest:

– minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;

– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena pracy dyplomowej;

Program (250 godzin):

Część ogólna – 60 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania i prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)

Część specjalistyczna – 40 godzin – wykłady oraz 120 godzin – zajęcia praktyczne/warsztaty

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; warsztat nowoczesnego trenera – planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego, kadry, selekcjonera oraz asystenta;

piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna;

Część seminaryjna – 30 godzin

Ostatnim etapem kursu jest seminarium prowadzone przez promotora. Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Certyfikaty ukończenia kursu będą wydane po obronie pracy pisemnej.

Miejsce zajęć:

I, II, III zjazd – Warszawa ul. Marymoncka 34 (Meksyk);

IV zjazd – COS Spała (do potwierdzenia)

V zjazd – do ustalenia

Wymagania dla kandydatów:

 1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);
 2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (DO POBRANIA TUTAJ);
 2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
 3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);
 4. Kopia dowodu osobistego;
 5. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm; (najlepiej w wersji cyfrowej)
 6. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
 7. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;
 8. Dowód wpłaty.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Puławska 300

02-819 Warszawa

Opłaty za kurs:

4 000 zł – istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

I rata – 500 zł – płatna w momencie zapisu na kurs,

II rata – 1 500 zł – płatna do 30.03.2017 r.,

III rata – 1 000 zł – płatna do 30.04.2017 r.,

IV rata – 1 000 zł – płatna do 31.05.2017 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 3)

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

 1. Puławska 300

02-819 Warszawa

Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Uwaga: Opłata 4 000 zł obejmuje część dydaktyczną (część ogólną i specjalistyczną), materiały edukacyjne w wersji elektronicznej oraz wynajem na czas trwania kursu obiektów i sprzętu specjalistycznego, koszty przeprowadzenia egzaminu w I i II terminie.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony gdy zgłosi się co najmniej 30 uczestników

Kadra wykładowców:

Pracownicy naukowi z tytułem co najmniej doktorskim, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M z doświadczeniem w pracy z kadrami narodowymi.

Kontakt:

Marcin Jakub Farecki

e-mail: farecki@zprp.org.pl

tel/fax.: +48 509 488 975

Dla słuchaczy istnieje możliwość rezerwacji noclegów na miejscu (po preferencyjnych cenach) w:

I, II, III zjazd – Hotel Meksyk Warszawa, info@hotelmeksyk.com, www.hotelmeksyk.com,
ul. Marymoncka 34 T/F: +48 22 834 44 63 T: +48 22 834 62 10. Liczba miejsc ograniczona.

Fot. Norbert Barczyk / PressFocus

Fot. Norbert Barczyk / PressFocus

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest