Strona główna | Klub zasłużonego reprezentanta | Zasłużeni reprezentanci Polski spotkali się w Wągrowcu

Zasłużeni reprezentanci Polski spotkali się w Wągrowcu

 

W ostatni weekend maja w Wągrowcu miało miejsce V Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej. Istotnym punktem spotkania było przyjęcie siedmiu poprawek do Statutu Stowarzyszenia.
DSC03351

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia, Zygfryd Kuchta, witając wszystkich zebranych, a szczególnie serdecznie nowych członków, Barbarę Królik-Kamińską i Andrzeja Szybkę. Po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia (Piotr Czaczka), Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (Piotr Cieśla i Danuta Kuś- Załęska) i Komisji Uchwał i Wniosków (Urszula Dąbrowska i Boguchwał Fulara) sprawozdanie z działalności za rok 2016 zaprezentował Zygfryd Kuchta.

DSC03393

Następnie Andrzej Lech w imieniu Komisji Rewizyjnej i Skarbnika Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie dotyczące finansów Stowarzyszenia stwierdzając brak uchybień w tym zakresie, jednocześnie podkreślając konieczność zwiększenia wpływów, choćby poprzez regulowanie bieżących i zaległych składek członkowskich. Zarówno sprawozdanie Prezesa, jak i Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte przez Zgromadzenie jednogłośnie.

DSC03375

Istotnym punktem Zgromadzenia było przyjęcie siedmiu poprawek do Statutu Stowarzyszenia. Najważniejszą z nich była ta dotycząca członkostwa, która w uchwalonej wersji brzmi następująco:

DSC03433

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która zakończyła czynną karierę sportową i podczas jej trwania spełniła jeden z trzech niżej wymienionych warunków:

 1. Reprezentowała Polskę w 75 oficjalnych meczach reprezentacji kobiet lub mężczyzn;
 2. Reprezentowała Polskę w dwóch meczach na igrzyskach olimpijskich;
 3. Reprezentowała Polskę w dwóch meczach mistrzostw świata lub Europy w zespole, który zajął I-IV miejsce w tych zawodach.

DSC03300

Przewodniczący Komisji  Uchwał i Wniosków przedstawiła następujące, zgłoszone wnioski:

 1. Poczynić starania w celu pozyskania większej puli biletów na mecze międzypaństwowe dla członków Stowarzyszenia;
 2. Zobowiązać członków Stowarzyszenia do przekazywania pamiątek na cele Stowarzyszenia;
 3. Złożyć wniosek o wprowadzenie poprawki do Statutu ZPRP, umożliwiającej reprezentowanie przedstawiciela Stowarzyszenia w Zarządzie Związku.
 4. Organizować Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia w ramach sesji dwudniowych (dwa noclegi).

DSC03404

W ramach dyskusji Prezes Honorowy, Janusz Czerwiński zaapelował o pisanie wspomnień z przebiegu swojej kariery sportowej i zachęcał do czynnego uczestniczenia w swoich regionach w wydarzeniach popularyzujących piłkę ręczną. Bogdan Sojkin przedstawił założenia związane z obchodami 100-lecia polskiej piłki ręcznej, które będą organizowane w roku 2018 w Warszawie i Kaliszu.

Zakończenia obrad dokonał Prezes Zygfryd Kuchta, który zaapelował o aktywną postawę wszystkich członków na rzecz Stowarzyszenia i zapewnił o realizacji postulatów
i wniosków składanych podczas Zgromadzenia.

DSC03364

Po obradach miała miejsce uroczysta kolacja z udziałem burmistrza miasta Wągrowiec i Dyrektora OSiR Wągrowiec, którzy szczególnie byli pomocni w sprawnym, na wysokim poziomie, przebiegu spotkania. Był to czas i miejsce na spotkania towarzyskie,  chwile wspomnień i wymianę uwag o dalszej wspólnej działalności. Spontanicznie zorganizowano zbiórkę pieniężną dla Gabi Dedy, koleżanki ze Stowarzyszenia, która ze względu na ciężką chorobę znalazła się w trudniej sytuacji finansowej.

W Zgromadzeniu wzięły udział następujące osoby:

 1. Janusz Czerwiński – członek Honorowy
 2. Członkowie zwyczajni:

– Antczak Zdzisław
– Cieśla Piotr
– Cieślak Józef
– Czaczka Piotr
– Czichy Kurt
– Dąbrowska Urszula
– Depta Piotr
– Dworaczyk Joanna
– Dziuba Lesław
– Enkelman Bożena
– Fulara Boguchwał
– Garpiel Jerzy
– Gowin Grzegorz
– Kaja Agnieszka
– Karkut Bożena
– Kiegiel Mieczysław
– Klonowska Alicja
– Królik Barbara
– Kuchta Zygfryd
– Kuś- Załęska Danuta
– Lech Andrzej
– Litwin Danuta
–  Mieleszczuk Kazimierz
– Noszczak Jerzy
– Parecki Antoni
– Prześlakiewicz Jan
– Rac Halina
– Rozmiarek Henryk
– Sowa Stefan
– Szolc Engelbert
– Szybka Andrzej
– Wachowicz Włodzimierz
– Węglarz Jan
– Wlazło Andrzej

 1. Członkowie wspierający:

– Sojkin Bogdan
– Wasilewski Robert

 1. Zaproszeni goście:

– Zieleśkiewicz Władysław
– Prus Edward.