17 czerwca 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP

Delegaci Związku Piłki Ręcznej w Polsce przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności ZPRP oraz komisji rewizyjnej za okres wrzesień 2016 – maj 2017. Zarząd ZPRP podsumował najważniejsze wydarzenia oraz przedstawił plany na przyszłość.

Najważniejsze decyzje, jakie zapadły w ciągu ostatnich miesięcy to powierzenie Piotrowi Przybeckiemu funkcji trenera męskiej reprezentacji, podpisanie umowy z TVP S.A. oraz OTCF S.A. – właścicielem marki 4F, powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kielcach oraz rozbudowa programu szkoleniowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP.

walne (2)

Fot. D.Drobik/ZPRP

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności  zarządu i komisji rewizyjnej. Poznali kierunki dalszych działań  i priorytetowe zadania. Jednym z nich jest dalszy rozwój szkolenia dzieci i młodzieży.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki ZPRP realizuje długofalowy program szkolenia dzieci i młodzieży w Ośrodkach Szkolenia Piłki Ręcznej. Takie ośrodki mieszczą się w blisko 320 polskich szkołach i są – obok Szkół Mistrzostwa Sportowego – ważnym elementem szkolenia młodzieży. Uruchomiany został też nowy program promocyjny „Gramy w Ręczną” – adresowany także do dzieci i młodzieży. Celem programu jest dalsza popularyzacja piłki ręcznej. W akcję angażują się byli i obecni reprezentanci i reprezentantki Polski.

walne (1)

Podjęte zostały wstępne działania w celu przekształcenia Superligi kobiecej w ligę zawodową. To kolejne istotne zadanie jakie na najbliższy czas stawia sobie ZPRP.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce intensywnie współpracuje z innymi federacjami. W ostatnim okresie szczególnie aktywna była współpraca z federacją hiszpańską. Polskie reprezentacje uczestniczyły w turniejach w Hiszpanii, przeprowadzono wymianę sędziów i delegatów piłki ręcznej plażowej. Rozpoczęła się także współpraca z Japońską Federacją Piłki Ręcznej – niezwykle ważna w kontekście letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

ZPRP uzyskał  silną reprezentację w strukturach Europejskiej Federacji piłki Ręcznej. Jerzy Eliasz został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Metodycznej EHF, a co za tym idzie członkiem Komitetu Wykonawczego europejskiej  federacji, Bogdan Sojkin wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego EHF i członkiem  Komisji Arbitrażowej IHF, Marek Góralczyk członkiem Komisji Federacji Narodowych EHF, a  Robert Czaplicki członkiem Sądu Apelacyjnego EHF. Z kolei Mirosław Baum został powołany na członka Komisji Sędziowskiej EHF.

Podczas Walnego zgromadzenia prezes ZPRP podziękował wszystkim za pracę i zaangażowanie w rozwój  polskiej piłki ręcznej.

Bardzo dziękuję naszym sponsorom i partnerom: PGNIG – które od wielu lat wspiera nas strategicznie i wielowymiarowo oraz firmom Suzuki Motor Poland, Centrum Medycznemu Mavit, Cechini Dystrybucja, Rehasport, Marriott Courtyard, OTCF – właścicielowi marki 4F oraz TVP S.A. – nowemu partnerowi medialnemu. Wasze zaangażowanie jest niezwykle ważne i cenne. Jesteście z nami konsekwentnie – w momentach sukcesu i kiedy na ten sukces pracujemy. Dziękuję Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie programu szkolenia dzieci i młodzieży, całemu środowisku polskiej piłki ręcznej oraz wszystkim delegatom za pracę na rzecz rozwoju naszej dyscypliny” – powiedział Andrzej Kraśnicki – prezes ZPRP.

walne (3)

Ważnym wydarzaniem dla całego środowiska będą odchody 100-lecia piłki ręcznej na ziemiach polskich. ZPRP poinformował delegatów że rozpoczął już przygotowania do tego wydarzenia.

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od miłej uroczystości. Odznakę Diamentową z Wieńcem – najwyższe odznaczenie ZPRP – za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju naszej dyscypliny sportu odebrał Ryszard Łodziński.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest