29 sierpnia 2017

Decyzja Komisji Dyscyplinarnej ZPRP

Komisja Dyscyplinarna Związku Piłki Ręcznej w Polsce w składzie:

Zygmunt Piwowarski – Przewodniczący

Robert Czaplicki – Wiceprzewodniczący

Wojciech Majchrzak – Członek

Jan Pol – Członek

Paulina Wawrzyńska – p.o. Sekretarza /bez prawa głosu/

po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Warszawie, sprawy wszczętej z wniosku Dyrektora Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, w związku z podejrzeniem popełnienia przez Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A. wykroczenia wskazanego w § 20 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP /obowiązującego na moment rozstrzygania niniejszej sprawy/ postanowiła nałożyć na Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A. karę grzywny w kwocie 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złotych). Płatność kary grzywny w terminie 21 dni od dnia otrzymania orzeczenia na dobro Spółki zarządzającej Ligą Zawodową w piłce ręcznej.

wobec brzmienia § 20 ust. 2 w zw. z § 9 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego /obowiązującego na moment rozstrzygania niniejszej sprawy/ postanowiła orzec wobec Pana Marka Daćki karę w postaci zakazu udziału zawodnika w rozgrywkach krajowych i europejskich na okres 3 miesięcy z uwzględnieniem zakazu udziału ww. zawodnika w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

wobec brzmienia § 20 ust. 2 w zw. z § 9 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego /obowiązującego na moment rozstrzygania niniejszej sprawy/ postanowiła orzec wobec Pana Mateusza Korneckiego karę w postaci zakazu udziału zawodnika w rozgrywkach krajowych i europejskich na okres 3 miesięcy z uwzględnieniem zakazu udziału ww. zawodnika w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich.

Zgodnie z trybem przewidzianym w § 64 Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, od niniejszego orzeczenia, przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ZPRP za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej ZPRP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia wraz z uzasadnieniem z jednoczesną wpłatą kaucji w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest