Strona główna | Agenci | Nowa regulacja ZPRP w zakresie funkcjonowania agentów w piłce ręcznej

Nowa regulacja ZPRP w zakresie funkcjonowania agentów w piłce ręcznej

 

Dnia 1 września 2017 roku Zarząd ZPRP podjął uchwałę wprowadzającą w życie nową regulację obowiązującą w środowisku piłki ręcznej w Polsce – Regulamin Agenta Piłki Ręcznej. Regulamin określa prawa i obowiązki osób wykonujących profesję Agenta Piłki Ręcznej i jego uchwalenie jest efektem postępującego rozwoju i profesjonalizacji piłki ręcznej w naszym kraju. Jednym z głównych celów autorów dokumentu jest zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów wszystkich zainteresowanych stron, wyeliminowanie potencjalnych nieuczciwych praktyk oraz wprowadzenie optymalnych standardów formalno-etycznych w relacjach pomiędzy klubami, zawodnikami, trenerami a Agentami Piłki Ręcznej.

Regulamin Agenta Piłki Ręcznej definiuje osoby wykonujące ten zawód w Polsce oraz określa normy i zasady regulujące ich działalność. Osoby zainteresowane prowadzeniem takiej działalności będą zobowiązane do spełnienia szeregu warunków, na podstawie których będzie im wydawana roczna licencja Agenta Piłki Ręcznej uprawniająca do prowadzenia tego typu działalności.

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu i obowiązków osób w nim określonych sprawuje Komisarz do spraw Agentów Piłki Ręcznej jako organ Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Począwszy od 14 września osoby zainteresowane uzyskaniem Licencji Agenta Piłki Ręcznej w sezonie 2017/2018 będą mogły składać formalne wnioski, a na przełomie października/listopada (dokładna data zostanie określona niebawem) planowane jest seminarium szkoleniowe dla kandydatów. Pierwsze licencje Agenta Piłki Ręcznej zostaną wydane po zakończeniu procesu licencyjnego i będą obowiązywały od 1 grudnia 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.

Po 1 grudnia 2017 r. osoby bez ważnej licencji Agenta Piłki Ręcznej nie będą uznawane w rozgrywkach piłki ręcznej organizowanych przez ZPRP i Superliga Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury ubiegania się o licencję Agenta Piłki Ręcznej znajdują się na stronie internetowej Związku Piłki Ręcznej w Polsce (zakładka Struktury ZPRP/Agenci Piłki Ręcznej) albo bezpośrednio u Komisarza do spraw Agentów Piłki Ręcznej, Grzegorza Gutkowskiego, e-mail: gutkowski@zprp.org.pl