Strona główna | Slider | Decyzja Komisji Odwoławczej ZPRP

Decyzja Komisji Odwoławczej ZPRP

 

Działając na podstawie § 67 pkt 2  Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP, przyjętego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów ZPRP z dnia 17 czerwca 2017 r. oraz § 4 ust. 1 i § 32 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Komisji Odwoławczej ZPRP, zatwierdzonego uchwałą nr 34/17 Zarządu ZPRP z dnia 1 września 2017 r. Komisja Odwoławcza ZPRP postanowiła:

– utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie w części dotyczącej nałożenia na Klub Górnika Zabrze Piłka Ręczna S.A. kary grzywny w kwocie 15000 złotych, płatnej w terminie 21 dni od dnia 29 sierpnia 2017 r. na rzecz Spółki zarządzającej Ligą Zawodową w piłce ręcznej;

– zawiesić na okres 2 lat (licząc od dnia 7 września 2017 r., tj. do dnia 6 września 2019 r.) karę nałożoną na Pana Marka Daćkę i Pana Mateusza Korneckiego w postaci zakazu udziału tych zawodników w rozgrywkach krajowych i europejskich na okres 3 miesięcy.