31 października 2017

Kurs trenerów Master Coach w języku polskim

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na  kurs trenerów piłki ręcznej MASTER COACH – poziom 4 RINCK Convention. Termin zgłoszeń do 31.10.2017 r.  Kurs prowadzony będzie w języku polskim.

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem opracowanym przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w porozumieniu z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF)*.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie / dyplom ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej oraz tytuł EHF Master Coach, umożliwiający otrzymanie licencji trenerskiej EHF Pro License na sezon 2018/2019 i 2019/2020.

Czas trwania: 15.12.2017 r.- 30.06.2018 r.

Terminy i miejsce zajęć:

I zjazd: 15-21.12.2017 r. / Władysławowo

II zjazd: 14-20.01.2018 r. / Szczyrk

III zjazd: 24-30.06 2018 r. / Warszawa (lokalizacja do ustalenia)

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest:

– minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych na każdym zjeździe;

– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena pracy dyplomowej;

Program – 180 godzin

Część ogólna – 80 godzin (zajęcia teoretyczne)

fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu, żywienie sportowców, antydoping, teoria szkolenia w piłce ręcznej;

Część specjalistyczna – 100 godzin (zajęcia praktyczne/warsztaty)

Doskonalenie techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego, trenera kadry narodowej; sędziowanie; odnowa biologiczna profilaktyka urazów;

Formularz rejestracyjny (druk w załączniku) należy przesłać do ZPRP najpóźniej do 31.10.2017 r. –

Informację o przyjęciu na kurs potwierdza ZPRP – po otrzymaniu informacji potwierdzającej, należy dostarczyć resztę niezbędnej dokumentacji.

liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagania dla kandydatów:

  1. Dyplom trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej (do 2013 r.) lub dyplom trenera ZPRP (poziom 3 EHF RC, od 2014 r.);
  2. Udokumentowany staż pracy z licencją A – co najmniej 2 lata

Wymagana dokumentacja:

  1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (w załączniku);
  2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
  3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej
  4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
  5. Dowód wpłaty.

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną pod niżej podane adresy:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Puławska 300A 02-819 Warszawa

e-mail: farecki@zprp.org.pl

Opłaty za kurs: Płatność w trzech równych ratach:

I rata – 2 500 zł – płatne do 30.11.2017 po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez ZPRP

II rata – 2 500 zł – płatna do 10.01.2018 r.,

III rata – 2 500 zł – płatna do 30.05.2018 r.,

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 4) – Master Coach

Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Uwaga: Opłata obejmuje część dydaktyczną (ogólną i specjalistyczną), wyżywienie i zakwaterowanie, materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, wynajem obiektów i sprzętu oraz koszty przeprowadzenia egzaminu. Dojazdy uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kadra wykładowców:

Pracownicy naukowi z tytułem co najmniej doktorskim, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M z doświadczeniem
w pracy z kadrami narodowymi.

Kontakt:

Marcin Jakub Farecki

e-mail: farecki@zprp.org.pl;

tel/fax.: +48 509 488 975

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

FORMULARZ REJESTRACYJNY [plik WORD]

 

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest