22 listopada 2017

Wybory w Warszawsko-Mazowieckim Związku Piłki Ręcznej

W dniu 20 listopada 2017 roku w Hali Torwar w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Warszawsko – Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej. WMZPR to największy w Polsce wojewódzki związek piłki ręcznej, zrzeszający w swoim gronie 45 klubów i ponad 120 drużyn uczestniczących w rozgrywkach na każdym szczeblu.

logo_WMZPR

W pierwszej części zgromadzenia delegaci przyjęli sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium dla ustępującego Prezesa i członków Zarządu WMZPR.

Kolejnym etapem zebrania był wybór Prezesa WMZPR oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017 – 2021. W wyniku przeprowadzonego głosowania Prezesem WMZPR został wybrany Grzegorz Gutkowski. Członkami Zarządu WMZPR zostali wybrani: Marek Baranowski, Andrzej Jabłoński, Ewa Filipek, Arkadiusz Chełmiński, Mirosław Robak, Krzysztof Szczyciński, Piotr Włoskiewicz, Waldemar Salis, Małgorzata Buksakowska oraz Marcin Piechota. Komisję Rewizyjną WMZPR reprezentować będą: Andrzej Łopat, Jerzy Markiewicz i Kamil Masłowski.

Na zakończenie zgromadzenia, nowo wybrany Prezes WMZPR, Grzegorz Gutkowski, zgłosił wniosek o nadanie ustępującemu Prezesowi, Ryszardowi Łodzińskiemu, statusu Prezesa Honorowego WMZPR, który został jednogłośnie przyjęty przez delegatów zgromadzenia.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest