21 lutego 2018

Kurs trenerów piłki ręcznej – poziom 3 RINCK Convention

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na  kurs trenerów piłki ręcznej – poziom 3 RINCK Convention; odpowiednik tytułu trenera I klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.). 

 Kurs prowadzony jest zgodnie z oficjalnym programem Związku Piłki Ręcznej w Polsce!*

 Absolwenci kursu otrzymują:

 • po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej umożliwiające wydanie licencji trenerskiej A na sezon 2018/2019, Zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące.
 • po obronie pracy dyplomowej – certyfikat (w języku polskim i angielskim) ukończenia kursu na najwyższym poziomie krajowym (3), umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii A oraz licencji EHF;

Czas trwania:             15.04.2018 r.- 14.07.2018 r.

Termin zgłoszeń do 28.02.2018 r. – Informację o przyjęciu na kurs potwierdza ZPRP

Terminy zajęć:

Część ogólna:                         I zjazd:     15-17.04.2018 r.        Warszawa

II zjazd:    06.05-08.05.2018 r.    Warszawa

III zjazd:   20.05-22.05.2018 r.    Warszawa

Część specjalistyczna:             IV zjazd:   11.06-17.06.2018 r.    COS Szczyrk

V zjazd:    08.07-14.07.2018 r.    Warszawa (miejsce do potwierdzenia)

luty 2019 r.                 – egzamin dyplomowy – I termin

czerwiec 2019 r.         – egzamin dyplomowy – II termin

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu  jest:

– minimum 90% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;

– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;

– pozytywna ocena pracy dyplomowej;

Program – 250 godzin

Część ogólna – 60 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy zarządzania i prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)

Część specjalistyczna – 40 godzin – wykłady, 120 godzin – zajęcia praktyczne/warsztaty

Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; warsztat nowoczesnego trenera – planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera
w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego, kadry, selekcjonera oraz asystenta; piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna;

Część seminaryjna -30 godzin

Ostatnim etapem kursu jest seminarium prowadzone przez promotora. Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Certyfikaty ukończenia kursu będą wydane
po obronie pracy pisemnej.

 *System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym
z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej lub aktualna licencja B (ZPRP);
 2. Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:

 1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs trenerów piłki ręcznej (do pobrania tutaj);
 2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie;
 3. Kopia dyplomu trenera piłki ręcznej II klasy lub licencji trenerskiej kategorii B (ZPRP);
 4. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm; (najlepiej w wersji cyfrowej)
 5. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie trenerów piłki ręcznej;
 6. Zaświadczenie o 2 letnim stażu pracy w charakterze szkoleniowca, od czasu uzyskania tytułu trenera II klasy;
 7. Dowód wpłaty.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres siedziby ZPRP:

Opłaty za kurs:           4 000 zł – istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

I rata –                        500 zł – płatna w momencie zapisu na kurs,

II rata –                    1 500 zł – płatna do 15.04.2018 r.,

III rata –                  1 000 zł – płatna do 15.05.2018 r.,

IV rata –                   1 000 zł – płatna do 11.06.2018 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:

 

Imię i nazwisko, kurs trenera piłki ręcznej (poziom 3)

Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Puławska 300A  02-819 Warszawa

Nr rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Uwaga: Opłata 4 000 zł obejmuje część dydaktyczną (część ogólną i specjalistyczną), materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, udział w konferencji licencyjnej trenerów, przerwy kawowe, napoje oraz wynajem na czas trwania kursu obiektów i sprzętu specjalistycznego, koszty przeprowadzenia egzaminu w I i II terminie.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Kurs zostanie uruchomiony, jeśli liczba uczestników będzie wynosić co najmniej 20 osób.

Kadra wykładowców:

Pracownicy naukowi z tytułem co najmniej doktorskim, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M
z doświadczeniem w pracy z kadrami narodowymi.

 Kontakt:

Marcin Jakub Farecki

e-mail: farecki@zprp.org.pl;

tel/fax.: +48 509 488 975

Dla uczestników istnieje możliwość rezerwacji noclegów na miejscu (po preferencyjnych cenach)
w: I, II, III, ew. V moduł – Hotel Meksyk Warszawa, E: info@hotelmeksyk.com, www.hotelmeksyk.com, ul. Marymoncka 34 T/F: +48 22 834 44 63 T: +48 22 834 62 10. Liczba miejsc ograniczona, oraz IV modułCOS Szczyrk, ul. Plażowa 8, T/F: 33 817 84 41,
E: recepcja.szczyrk@cos.pl

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest