Strona główna | Sędziowie | Zapisy na kurs sędziowski

Zapisy na kurs sędziowski

 

Komisja Sędziowska Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej ogłasza nabór kandydatów na sędziego piłki ręcznej. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego br. pod adresem ks@wmzpr.pl 

wmzpr-blank-1

  1. Termin kursu sędziowskiego: Marzec  2018 r. (5 zajęć x 2h), dokładne daty zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń.
  2. Miejsca: kurs odbędzie się w 3 lokalizacjach jednocześnie: Warszawa, Radom, Płock (dokładne informacje o miejscach kursu zostaną przesłane indywidualnie)
  3. Koszt kursu: 150 zł – płatne przelewem na konto WMZPR tytułem: opłata za kurs sędziowski, konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648.  W cenę kursu wliczone są: materiały dydaktyczne, przepisy gry w piłkę ręczną, kartki.
  4.  Wymagania wobec kandydatów na sędziego piłki ręcznej: wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). Dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Piotrem Mystkowskim, tel. 535 511 792.