Strona główna | Sędziowie | Zapisy na kurs sędziowski

Zapisy na kurs sędziowski

 

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o kursie na sędziego piłki ręcznej. Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: mirekmaj@wp.pl lub też winny zgłosić się osobiście w dniu 14.05.2018 r. (poniedziałek) o godz.17.30 w Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 51.
slajder_logo_Pomorski

Koszt kursu: 200 zł – płatne na zajęciach (w cenę wliczone są: przepisy gry, po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki, emblemat, gwizdek).

Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika).