Strona główna | Slider | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP

 

W Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZPRP za miniony rok.

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy Zgromadzenia minutą ciszy uczcili członków środowiska piłki ręcznej, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach.

Po zatwierdzeniu składów: Prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, nastąpiło wręczenie Odznak Diamentowych z Wieńcem „Za zasługi dla Piłki Ręcznej” – najwyższych odznaczeń ZPRP.

Za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju dyscypliny uhonorowani zostali: Lidia Walczyk, Wojciech Majchrzak, Kazimierz Mieleszczuk i Marian Rudnik.

Sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku przedstawił prezes Kraśnicki, który omówił m.in. sytuację sportową kadr narodowych, dalszy rozwój programu OSPR, plany obchodów 100-lecia piłki ręcznej w Polsce, sprawy ligi zawodowej mężczyzn, założenia utworzenia ligi zawodowej kobiet, sprawy piłki ręcznej plażowej, wprowadzany system elektronicznego zarządzania rozgrywkami, pozycję międzynarodową ZPRP.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 65 z 82 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 79,3% i oznaczało, że osiągnięto kworum.

walne (4)

I Wiceprezes i dyrektor biura ZPRP Henryk Szczepański przedstawił sprawozdanie finansowe ZPRP za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji Rewizyjnej ZPRP w tym okresie przedstawił jej przewodniczący, Zbigniew Tarczykowski.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu ZPRP, Komisji Rewizyjnej ZPRP, zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZPRP za 2017 rok, zaaprobowali również uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku na fundusz statutowy ZPRP.

walne (2)

Informację o planie finansowym ZPRP na 2018 rok przedstawił Henryk Szczepański.

Przegłosowano również zmiany w Statucie ZPRP, m.in. szczegółowe zapisy o członkach współzawodnictwa sportowego w piłce ręcznej, którego organizatorem jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz uwzględnienie zapisów Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Delegaci usankcjonowali także zmiany w Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP.

Obrady zakończyło sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.