29 maja 2019

Międzynarodowy Konkursu Plakatu z okazji 100-lecia PKOl

Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ogłosili właśnie rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Plakatu. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz nawiązuje do bogatej tradycji polskiego plakatu sportowego.

Plakat, będący jedną z najpopularniejszych współcześnie form reklamowych i informacyjnych, stał się nierozerwalną częścią społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej. Dzisiaj rzadziej  kojarzy się z wybitnymi autorami jak Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski czy Karol Śliwka. Częściej rozpoznać można charakterystyczną kreskę stylu, którym Polska Szkoła Plakatu od dawna znaczy międzynarodową scenę grafiki artystycznej.

Sport, a szczególnie dążenie do mistrzostwa olimpijskiego jako najwyższej formy humanistycznej doskonałości , stały się ważnym i szeroko podejmowanym tematem, tworząc z czasem tradycję plakatu sportowego. Z okazji swych setnych urodzin, Polski Komitet Olimpijski postanowił przypomnieć o tych współczesnych związkach sportu i sztuki, co zawiera się również w tzw. myśli olimpijskiej.

Zapraszając do współpracy najważniejsze instytucje, reprezentujące środowisko polskich grafików, czyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej – twórców słynnych Międzynarodowych Biennale Plakatu, należy przypuszczać, że będzie to najważniejsze wydarzenie artystyczne na styku sportu i sztuki. Międzynarodowy Konkurs Plakatu można uznać za otwarty!

Ideą przedsięwzięcia jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.

Konkurs trwa do 10 sierpnia 2019 roku.

Wszystkie szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronach organizatorów:

https://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2387,miedzynarodowy-konkursu-plakatu-z-okazji-100-lecia-pkol.html

https://pl-pl.facebook.com/events/662790460800950/

www.olimpijski.pl; www.stgu.pl; www.asp.waw.pl

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest