30 czerwca 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP

W Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej ZPRP za miniony rok.

Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy Zgromadzenia minutą ciszy uczcili członków środowiska piłki ręcznej, w tym zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, którzy odeszli w ostatnich dwunastu miesiącach.

Po zatwierdzeniu składów: Prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, nastąpiło wręczenie Odznak Diamentowych z Wieńcem „Za zasługi dla Piłki Ręcznej” – najwyższych odznaczeń ZPRP.

Za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju dyscypliny uhonorowani zostali: Ewa Bąk i Jan Gmyrek.

Sprawozdanie z działalności Związku w ostatnim roku przedstawił prezes Kraśnicki, który omówił m.in. dobrą współpracę z Superligą sp. z.o.o., powołanie ligi zawodowej kobiet, włączenie do struktur związkowych nowych członków zwyczajnych (Związek liczy ich 461), podsumowanie obchodów 100-lecia piłki ręcznej w Polsce, sytuację sportową kadr narodowych, w których następuje wymiana pokoleniowa. Wcześniejsze wprowadzenie młodych zawodników do reprezentacji ułatwi lepsze przygotowanie do mistrzostw świata 2023 mężczyzn, które wspólnie Polska zorganizuje ze Szwecją. W przypadku trenera kadry kobiecej Zarząd, wspólnie z Radą Trenerów, wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie. Była poruszana również tematyka Szkół Mistrzostwa Sportowego, w tym utworzenie ośrodka w Kwidzynie w miejsce placówki w Gdańsku. Prezes Kraśnicki wspomniał, że zostały podpisane listy intencyjne w sprawie wspólnych kandydatur na organizację mistrzostw Europy 2026 mężczyzn (z Białorusią i Litwą) oraz mistrzostw Europy 2024 kobiet (z Czechami i Słowacją).

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 62 z 81 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 76,54 % i oznaczało, że osiągnięto kworum.

I Wiceprezes i dyrektor biura ZPRP Henryk Szczepański przedstawił sprawozdanie finansowe ZPRP za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji Rewizyjnej ZPRP w tym okresie przedstawił jej przewodniczący, Zbigniew Tarczykowski.

Następnie delegaci przegłosowali przyjęcie sprawozdania Zarządu ZPRP, Komisji Rewizyjnej ZPRP, zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZPRP za 2018 rok, przyjęto uchwałę w sprawie straty wynikłej w 2018 roku.

Informację o planie finansowym ZPRP na 2019 rok przedstawił Henryk Szczepański.

Obrady zakończyło sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest