23 lipca 2019

Konkurs na stanowisko trenera głównego kadry narodowej kobiet

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO TRENERA GŁÓWNEGO KADRY NARODOWEJ SENIOREK.

Główne zadania i obowiązki:

 1. Przygotowanie reprezentacji Polski do startu w grupie kwalifikacyjnej do finałów mistrzostw Europy 2020, uzyskanie awansu do finałów oraz realizacja zadania wynikowego – Norwegia/Dania 2020;
 2. Przygotowanie reprezentacji Polski do startu w meczach fazy play-off, uzyskanie awansu do finałów mistrzostw świata 2021 oraz realizacja zadania wynikowego – Hiszpania 2021;
 3. Realizacja przygotowań reprezentacji Polski do startu w grupie kwalifikacyjnej do finałów mistrzostw Europy 2022 oraz realizacja zadania wynikowego – Słowenia/Czarnogóra/Macedonia 2022 (pierwsza kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024);
 4. Przygotowanie reprezentacji Polski do startu w meczach fazy play-off, uzyskanie awansu do finałów mistrzostw świata 2023 oraz realizacja zadania wynikowego – Dania/Norwegia/Szwecja 2023 (druga kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024);
 5. Start w turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 i uzyskanie awansu do turnieju finałowego w ramach Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024;
 6. Wiodąca i aktywna postawa w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego – przygotowanie strategii szkoleniowej wraz z obowiązkiem jej efektywnego wdrożenia w podległych trenerowi głównemu kadrach młodzieżowej, junior i juniorek młodszych oraz w żeńskiej Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie specjalistyczne na poziomie III EHF „RINCK” Convention, pozwalające na uzyskanie licencji EHF oraz licencji ZPRP kategorii A (odpowiadające polskiemu tytułowi trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej, na podstawie przepisów obowiązujących do 26 sierpnia 2013 r.);
 2. Minimum 5 [pięcioletni] staż pracy w piłce ręcznej;
 3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie szkoleniowe (trenerskie lub zawodnicze) związane z uczestnictwem                  w zawodach sportowych rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub igrzysk olimpijskich;
 2. Wieloletni dorobek w pracy szkoleniowej z drużynami klubowymi i zawodniczkami najwyższej klasy europejskiej i światowej;
 3. Uprawnienia trenera EHF Master Coach.

Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (w formie pisemnej):

 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;
 2. Informacja o przebiegu pracy trenerskiej i osiągnięciach szkoleniowych;
 3. Przedłożenie koncepcji personalnej sztabu szkoleniowego (opcjonalnie): trenerzy współpracujący, opieka medyczna i inne osoby niezbędne do realizacji zadań;
 4. Przedłożenie projektu wieloletniego programu szkolenia;
 5. Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

 1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko trenera kadry narodowej kobiet w ZPRP”

w terminie do 6 sierpnia 2019 r.

na adres:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce,

ul. Puławska 300 A,

02-819 Warszawa

(decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku);

2. Nie będą rozpatrywane w szczególności oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych trenerów oraz złożone po terminie wymienionym powyżej.

Procedura i przebieg konkursu:

 1. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd ZPRP rozpatrzy nadesłane oferty, wyłoni jedną lub dwie kandydatury na stanowisko trenera kadry narodowej i wraz z uzasadnieniem przedstawi je do rozpatrzenia Prezesowi ZPRP;
 2. Komisja konkursowa i Prezes ZPRP przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;
 3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ZPRP.

Inne informacje:

 1. Oferty oraz załączniki mogą być składane w języku polskim lub angielskim;
 2. Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest