Strona główna | Kurs Trenera – formularz

Kurs Trenera – formularz

Nazwisko (wymagane):

Imię (wymagane):

Płęć – do wyboru (wymagane):
KobietaMężczyzna

Data urodzenia (wymagane):

Miejsce urodzenia (wymagane):

Adres email (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Miejsce zamieszkania (wymagane):

Adres do korespondencji (wymagane):

Nazwa klubu (wymagane):

Udział w rozgrywkach – do wyboru (wymagane):
SuperligiI ligiII ligirozgrywki młodzieżoweinne

Rozmiar koszulki – do wyboru (wymagane):
XSSMLXLXXLXXXL

MODUŁ I:

I zjazd: 08-10.03.2020 r. Warszawa -rezerwacja noclegu przez ZPRP – do wyboru (wymagane):
TAKNIE

II zjazd: 15-17.03.2020 r. Warszawa -rezerwacja noclegu przez ZPRP –– do wyboru (wymagane):
TAKNIE

III zjazd: 05-07.04.2020 r. Warszawa -rezerwacja noclegu przez ZPRP –– do wyboru (wymagane):
TAKNIE

MODUŁ II:

IV zjazd: 07-14.06.2020 r. COS Szczyrk -rezerwacja noclegu przez ZPRP –– do wyboru (wymagane):
TAKNIE

MODUŁ III:

V zjazd: 28.06-04.07.2020 r. Warszawa -rezerwacja noclegu przez ZPRP –– do wyboru (wymagane):
TAKNIE

1) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie – zał.:

2) licencja trenera klasy B*/dyplom trenera klasy II – zał.:

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie trenerskim – zał.:

4) fotografia w wersji cyfrowej (format jpg w dużej rozdzielczości) – zał.:

5) potwierdzenie opłaty wpisowej 500 zł – zał.:

Proszę o wystawienie faktury za opłatę za kurs – do wyboru (wymagane):
TAKNIE

Dane do FV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu trenerskiego;

Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw),o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).