KURS TRENERÓW EHF MASTER COACH

  Imię (wymagane):

  Nazwisko (wymagane):

  Płęć – do wybory (wymagane):

  KobietaMężczyzna

  Data urodzenia (wymagane):

  Miejsce urodzenia (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Numer telefonu (wymagane):

  Miejsce zamieszkania (wymagane):

  Adres do korespondencji (wymagane):

  Klub (wymagane):

  Udział w rozgrywkach (wymagane):

  -Superligi-I ligi-II ligi-rozgrywki młodzieżowe-inne

  Rozmiar koszulki – do wybory (wymagane):

  -S-M-L-XL-XXL-XXXL

  Do wniosku załączam następujące dokumenty:

  1. Licencja trenera klasy A*/ dyplom trenera I klasy lub klasy mistrzowskiej (do 2013 r.) lub dyplom trenera ZPRP (poziom 3 EHF RC, od 2014 r.) – zał. (wymagane):

  2. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie - udokumentowany staż pracy z licencją A – co najmniej 2 lata – zał. (wymagane):

  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w kursie trenerskim – zał. (wymagane):

  4. Potwierdzenie opłaty za kurs (można dosłać do 14.01.2021) – zał.:

  Proszę o wystawienie faktury za opłatę za kurs:

  -TAK-NIE

  Dane do FV:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

  Posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu trenerskiego;

  Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

  Pin It on Pinterest