Archiwum Komunikaty Kolegium Ligi ZPRP 2008/2009

Komunikat nr 1 (terminarze rozgrywek ekstraklasy i I ligi)
losowanie rozgrywek ekstraklasy mężczyzn
losowanie rozgrywek ekstraklasy kobiet
losowanie rozgrywek I ligi grupa A mężczyzn
losowanie rozgrywek I ligi grupa B mężczyzn
losowanie rozgrywek I ligi grupa A kobiet
losowanie rozgrywek I ligi grupa B kobiet

Komunikat nr 2 (zarządzenia i informacje. Kary)
Komunikat nr 3 (zarządzenia i informacje. Kary)
Komunikat nr 4 (terminarz rozgrywek el. i 1/8 finałów o Puchar Polski mężczyzn)
Komunikat nr 5 (weryfikacja rozgrywek ekstraklasy kobiet i mężczyzn, I ligi kobiet, el. o Puchar Polski mężczyzn)
Komunikat nr 6 (terminarz rozgrywek o Puchar Polski – 1/8 finału kobiet i 1/4 finału mężczyzn)
Komunikat nr 7 (weryfikacja rozgrywek I ligi mężczyzn i 1/8 finału Pucharu Polski mężczyzn)
Komunikat nr 8 (terminarz rozgrywek o 1/4 finału o Puchar Polski kobiet)
Komunikat nr 9 (terminarz rozgrywek III i IV rundy I ligi kobiet)
Komunikat nr 10 (weryfikacja rozgrywek II rundy I ligi kobiet oraz 1/8 finału o Puchar Polski kobiet)
Komunikat nr 11 (terminarz rozgrywek półfinałowych o Puchar Polski kobiet i mężczyzn oraz rozgrywek barażowych kobiet i mężczyzn)
Komunikat nr 12 (terminarz rozgrywek 1/4 finałów /play off/ o I-VIII miejsca ekstraklasy kobiet; terminarz rozgrywek o IX-XII miejsce /III i IV runda ekstraklasy/
Komunikat nr 13 (weryfikacja – rozgrywek II rundy ekstraklasy kobiet; 1/4 finału o Puchar Polski kobiet; 1/2 finału o Puchar Polski mężczyzn)
Komunikat nr 13
(weryfikacja – rozgrywek II rundy ekstraklasy kobiet; 1/4 finału o Puchar Polski kobiet; 1/2 finału o Puchar Polski mężczyzn) 
Komunikat nr 14 (terminarz play off o miejsca 1-8 i o miejsca 9-12 ekstraklasy mężczyzn)
Komunikat nr 15 (weryfikacja rozgrywek – II rundy ekstraklasy mężczyzn, półfinałowych o Puchar Polski kobiet, III rundy I ligi kobiet – Grupa A i B)
Komunikat nr 16 (terminarz play off o miejsca 1-4 i o miejsca 5-8 ekstralasy kobiet)
Komunikat nr 17 (terminarz play off o miejsca 1-4 i o miejsca 5-8 ekstraklasy mężczyzn)
Komunikat nr 18 (weryfikacja rozgrywek ćwierćfinałowych (play off) o miejsca I-VIII oraz III rundy o miejsca IX-XII ekstraklasy kobiet a także werfyfikacja rozgrywek ćwierćfinalowych (play off) o miejsca I-VIII. Kary.
Komunikat nr 19 (terminarz rozgrywek finałowych play off o miejsca I-II i III-IV oraz o miejsca V-VI i VII-VIII ekstraklasy kobiet).
Komunikat nr 20 (weryfikacja finału o Puchar Polski mężczyzn, rozgrywek półfinałowych play off o miejsca I-IV a także o miejsca V-VIII ekstraklasy kobiet oraz III rundy o miejsca IX-XII ekstraklasy mężczyzn)Komunikat nr 21 (terminarz rozgrywek – finałowych o miejsca I-II i III-IV ekstraklasy mężczyzn, rozgrywek o miejsca V-VI i o VII-VIII ekstraklasy mężczyzn, barażowych o udział w ekstraklasie kobiet)
Komunikat nr 22 (weryfikacja zawodów finałowych o Puchar Polski kobiet; rozgrywek półfinałowych play off o miejsca I-IV oraz o miejsca V-VIII ekstraklasy mężczyzn; rozgrywek o miejsca V-VI i VII-VIII ekstraklasy oraz IV rundy o miejsca IX-XII ekstraklasy kobiet; rozgrywek IV rundy I ligi kobiet. Kary)
Komunikat nr 23 (weryfikacja rozgrywek finałowych play off o miejsca I-II i III-IV ekstraklasy kobiet; rozgrywek finałowych o miejsca V-VI i VII-VIII ekstraklasy mężczyzn; rozgrywek IV rundy o miejsca IX-XII ekstraklasy mężczyzn; rozgrywek II rundy I ligi mężczyzn; rozgrywek barażowych o ekstraklasę kobiet. Kary)Komunikat nr 24 (weryfikacja rozgrywek finałowych play off o miejsca I-II i III-IV ekstraklasy mężczyzn; rozgrywek barażowych o ekstraklasę i I ligę mężczyzn; Kary). 

 

Pin It on Pinterest