Strona główna | PROGRAM | Materiały metodyczno-szkoleniowe GIMNAZJUM I LICEUM

Materiały metodyczno-szkoleniowe GIMNAZJUM I LICEUM

Materiały metodyczno-szkoleniowe GIMNAZJUM I LICEUM

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
1. Uwagi wstępne
2. Kształtowanie zdolności kondycyjnych
3. Kształtowanie zdolności koordynacyjnych i gibkości
4. Trening siłowy w okresie startowym
5. Uwagi końcowe
6. Załączniki

CZĘŚĆ II. TECHNIKA I TAKTYKA INDYWIDUALNA

1. Wstęp
2. Główne wytyczne do realizacji w procesie szkolenia
3. Założenia treningowe
4. Formy treningu
5. Indywidualizacja treningu
6. Wszechstronne przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego – rozgrzewka
7. Proponowane podstawowe ćwiczenia chwytów i podań
8. Technika wykonania zwodów
9. Atak pozycyjny
10. Indywidualizacja treningu w ataku pozycyjnym
11. O brona – generalne zasady postępowania
12. Obrony strefowe
13. Indywidualizacja treningu – obrona
14. Atak szybki
15. Indywidualizacja treningu w ataku szybkim
16. Szybkie wznowienie
17. Powrót do obrony
18. Bramkarz
19. Testy sprawdziany
20. Załączniki