Strona główna | PROGRAM | PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP Zawód: trener/ str. 2
2. CELE PROGRAMOWE „ Zawodnicy pierwsi. Wygrywanie drugie”/ str. 4
3. TREŚCI PROGRAMOWE Czego i kiedy nauczać? / str. 5
4. ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA Czego oczekiwać?/ str. 9
5. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW Jak skutecznie działać ?/ str. 10
6. PROJEKT EWALUACJI Jak kontrolować swoją skuteczność?/ str. 12
7. ZAŁĄCZNIKI/ str. 13
8. BIBLIOGRAFIA/ str. 30