Strona główna | PROGRAM | PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W GIMNAZJUM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W GIMNAZJUM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W GIMNAZJUM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP / 5
2. OPIS PROGRAMU I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE/ 7
3. CELE OGÓLNE / 11
4. CELE KSZTAŁCENIA/ 11
5. TREŚCI PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA/12
I. SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNO-KOORDYNACYJNA. ZDROWIE/ 12
• siła
• skoczność
• szybkość
• wytrzymałość
• koordynacja
• gibkość
• zdrowie

II. UMIEJĘTNOŚCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-SPORTOWYM
ZESPOŁOWE WSPÓŁDZIAŁANIE W GRACH SPORTOWYCH/ 14

• Piłka siatkowa
• Koszykówka
• Piłka nożna
• Gimnastyka
• Lekkoatletyka i atletyka terenowa
• Ruch przy muzyce
• Sporty uzupełniające (do wyboru )

III. TECHNIKA I TAKTYKA PIŁKI RĘCZNEJ/ 16

A. TECHNIKA/ 17
• Klasa I, II
• Klasa III

B. TAKTYKA/ 20
• Klasa I, II
• Klasa III

IV. PRZEKAZ WIADOMOŚCI I KSZTAŁTOWANIE POSTAW/ 22

6. ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA / 23
7. PROPOZYCJA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA / 25
8. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW/ 26
9. PROJEKT EWALUACJI/ 28
10. BIBLIOGRAFIA/ 29
11. ZAŁĄCZNIK/ 30