Strona główna | PROGRAM | PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SZKOLENIA SPORTOWEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

I. WSTĘP/2
II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE/3
III. CELE KSZTAŁCENIA/4
IV. PLANOWANIE SZKOLENIA SPORTOWEGO/5
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA/7
1. SPRAWNOŚĆ/7
2. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI/10
3. PRZEKAZ WIADOMOŚCI/16
4. KSZTAŁTOWANIE POSTAW – EDUKACJA ZDROWOTNA/17
VI. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA/18
VII. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW/20
VIII. METODY OCENY ZAMIERZONYCH OSIĄGNIĘĆ/21
IX. BIBLIOGRAFIA/22