Strona główna | ZPRP | Licencje Trenerskie

Licencje Trenerskie

LICENCJE TRENERSKIE W SEZONIE 2016/2017

 • Wnioski o wydanie licencji trenerskiej na sezon 2016/2017 są przyjmowane od dnia 01.08.2016 r. Licencja jest ważna do dnia 30.08.2017 r.

  Dokumenty niezbędne do wydania licencji A lub B:

  Dokumenty niezbędne do przedłużenia licencji A lub B:

  Rachunek bankowy (w tym do opłat za licencje trenerskie):
  PKO Bank Polski SA
  02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

  11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

  Wykaz kursokonferencji licencyjnych 2017/2018:

  Szczyrk 9-11.06.2017 r. – A, B – organizator ZPRP

  Wałcz 24-26.11 2016 – B, C – organizator ZPRP /dla trenerów OSPR

  Wykaz kursokonferencji licencyjnych 2016/2017:

  Spała 20-22.11.2015 – B, C – organizator ZPRP
  Spała 10-12.06.2016 – A, B – organizator ZPRP,
  Kielce 2-4.06.2016 – B, C – organizator SCDN, ŚZPR,
  Wałcz 25-27.11 2016 – B, C – organizator ZPRP /dla trenerów OSPR

   

 • LICENCJE TRENERSKIE W SEZONIE 2015/2016
 • LICENCJE TRENERSKIE W SEZONIE 2014/2015
 • LICENCJE TRENERSKIE W SEZONIE 2013/2014

KONTAKT:

Andrzej Wiśniewski
licencjetrenerskie@zprp.org.pl
tel/fax.: +48 (22) 892 90 11  wew: 107

Kwalifikacje szkoleniowe

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że podstawowym warunkiem uzyskania licencji trenerskiej ZPRP (kategorii A, B lub C) jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji szkoleniowych, potwierdzonych stosownym dokumentem.

Zgodnie ze znowelizowanym (Uchwała Zarządu ZPRP z dnia 29.06.2015 r.) Regulaminem wydawania licencji trenerskich ZPRP:

a) osoby wnioskujące o wydanie licencji mają obowiązek składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;

b) osoby wnioskujące o przedłużenie licencji mają obowiązek złożenia oświadczenia iż, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.

Zmiany zostały wprowadzone po uzyskaniu opinii ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej obowiązku spełnienia przesłanek zawartych w ustawie o sporcie (Art. 41 ust. 3).

Określono liczbę możliwych nieobecności na kursach doszkalających, osób występujących o wydanie licencji w trybie nadzwyczajnym. Jest to większa mobilizacja do wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w rozgrywkach ZPRP. Dyrektor Sportowy może wydać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A lub B bez odbycia szkolenia w formie kursokonferencji doszkalającej (do 30 godzin), organizowanej przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione przez Związek podmioty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie więcej niż przez dwa kolejne sezony sportowe.

Uchwała Zarządu ZPRP nr 26 z dnia 29.06.2015 r. [plik PDF]

Regulamin licencji trenerskich w ZPRP [plik pdf]

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI_2016