23 czerwca 2020

Informacja Zarządu Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta

Zarząd Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami w Statucie (roz. III, punkt 19 i 20) członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w działalności Stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich.

Wobec stwierdzenia braku wymaganej aktywności przez wielu członków Stowarzyszenia, wyrażającej się nieuczestniczeniem w żadnym z jego siedmiu Zjazdów, Zarząd na podstawie zapisu Statutu (roz. III, punkt 25) zawiesił niżej wymienione osoby w prawach członków zwyczajnych.

O decyzji zostały one poinformowane droga e-mailową w dniu 23.06.2020.

Jednocześnie informujemy, że od decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem należy wysłać na adres pocztowy Stowarzyszenia lub e-mailowy (noszczak@zprp.org.pl) do dnia 31.07.2020.

Zostanie on przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które w głosowaniu jawnym podejmie decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Brak przesłania pisemnego wniosku do dnia 31.07.2020 będzie równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Lista osób zawieszonych w prawach członka zwyczajnego Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej:

K. Achruk, J. Będzikowski, M. Gapska, M. Gęga, S. Gotówko, P. Grabarczyk, K. Grzyb, B. Jaszka, S. Jezierska, A. Jochymek, B. Jurecki, A. Kostowski, M. Kubisztal, P. Kuchczyński, K. Kudłacz-Gloc, P. Kulwińska, M. Lijewski, J. Łucak, I. Niedźwiedź, E. Pacewicz, A. Pawelska, K. Pielesz, I. Prudzienica, K. Semeniuk, K. Siódmiak, M. Stachowska, K. Syprzak, K. Szwed-Orenborg, M. Szyba, U. Wittkampf, A. Wojtas, A. Wysokińska, P. Wyszomirski, T. Żurowska.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest