Strona główna | Sąd Polubowny

Sąd Polubowny

Uchwala nr 31/17 Zarządu ZPRP w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej

Regulamin Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy ZPRP

Skład Sądu Polubownego przy ZPRP:

  • Bogdan Sojkin – Przewodniczący
  • Mirosław Pawełczyk – Wiceprzewodniczący
  • Piotr Łebek – Wiceprzewodniczący
  • Robert Czaplicki – Sekretarz
  • Jarosław Szewczyk
  • Jakub Kosowski
  • Marcin Wojcieszak
  • Hubert Basiński
  • Ryszard Krawczyk

Opłaty Sądu Polubownego [pdf]