Kolegium Sędziów

Skład Kolegium Sędziów

Mirosław Baum – przewodniczący
Piotr Chudzicki – zastępca przewodniczącego
 Tomasz Pisarek – sekretarz Kolegium
Olgierd Sikora – referent ds. współpracy z WZPR
Marek Żabczyński – referent ds. szkolenia
Jakub Rawicki – referent ds. piłki ręcznej plażowej

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Kolegium Sędziów [plik PDF]

Regulamin wydawania licencji sędziowskich
Załącznik nr 1

Regulamin wykonywania funkcji sędziego
Załącznik nr 2

Regulamin wykonywania funkcji delegata i sędziego głównego ZPRP [plik PDF]

Katalog pytań do przepisów gry w piłkę ręczną [plik PDF]

Tabela ryczałtów sędziowskich: PGNiG Superliga do 31.12.2022 [pdf]

Tabela ryczałtów sędziowskich: PP, mecze międzynarodowe, międzypaństwowe, ligowe i pozostałe do 31.12.2022 [pdf]

Tabela ryczałtów sędziowskich: PGNiG Superliga od 1.01.2023 [pdf]

Tabela ryczałtów sędziowskich: PP, mecze międzynarodowe, międzypaństwowe, ligowe i pozostałe od 1.01.2023 [pdf]

Sezon 2023/2024:

Wykaz sędziów na sezon 2023/2024 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2023/2024 [pdf]
Uchwała nr. 50 w sprawie powołania sędziów na sezon 2023/2024 [pdf]
Uchwała nr. 51 w sprawie powołania delegatów na sezon 2023/2024 [pdf]

Sezon 2022/2023:

Wykaz sędziów na sezon 2022/2023 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2022/2023 [pdf]
Uchwała nr. 46 w sprawie powołania delegatów na sezon 2022/2023 [pdf]
Uchwała nr. 47 w sprawie powołania sędziów na sezon 2022/2023 [pdf]

Sezon 2021/2022:

Wykaz sędziów na sezon 2021/2022 [pdf]
Wykaz sędziów międzynarodowych na sezon 2021/2022 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2021/2022 [pdf]
Uchwała nr 57 ws. zatwierdzenia listy sędziów [pdf]
Uchwała nr 58 ws. zatwierdzenia wykazu sędziów przewidzianych do zgłoszenia na listę EHF i IHF [pdf]
Uchwała nr 59 ws. powołania delegatów [pdf]

Sezon 2020/2021:

Wykaz sędziów na sezon 2020/2021 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2020/2021 [pdf]

 Sezon 2019/2020:

Wykaz sędziów na sezon 2019/2020 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2019/2020 [pdf]

Sezon 2018/2019:

Wykaz sędziów ma sezon 2018/2019 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2018/2019 [pdf]

Sezon 2017/2018:

Wykaz sędziów na sezon 2017/2018 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2017/2018 [pdf]

Sezon 2016/2017:

Wykaz sędziów na sezon 2016/2017 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2016/2017 [excel]

Sezon 2014/2015:

Wykaz sędziów na sezon 2014/2015 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2014/2015 [pdf]

Sezon 2013/2014:

Wykaz sędziów na sezon 2013/2014 [pdf]
Wykaz delegatów na sezon 2013/2014 [pdf]

Sezon 2012/2013:

Komunikat nr 1 KS zawierający wykaz sędziów i delegatów (PGNiG Superliga, I liga, II liga, piłka ręczna plażowa)

Sezon 2011/2012:

Wykaz sędziów i delegatów na sezon 2011-2012 (PGNiG Superliga, I liga, II liga, piłka ręczna plażowa)

Sezon 2010/2011:

Wykaz sędziów PGNiG Superligi na sezon 2010-2011
Wykaz sędziów I ligi na sezon 2010-2011
Wykaz sędziów II ligi na sezon 2010-2011
Wykaz delegatów na sezon 2010-2011

Sezon 2009/2010:

Wykaz sędziów na sezon 2009-2010
Wykaz delegatów na sezon 2009-2010

Sezon 2006/2007:

Wykaz sędziów i delegatów

Biuletyny Kolegium Sędziów ZPRP
Regulamin wykonywania funkcji delegata ZPRP oraz sędziego głównego turniejów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej [plik PDF]
Katalog pytań IHF z przepisów gry w piłkę ręczną [plik PDF]
Katalog pytań z przepisów gry w piłkę ręczną obowiązujący od 1 lipca 2010 r. [plik PDF]
Test ze znajomości regulaminów rozgrywek organizowanych przez ZPRP [plik PDF]

Materiały szkoleniowe:

Prezentacja – Zmiany w przepisach gry w piłkę ręczną. Obowiązujące od 1.07.2010r. (film dostępny w Wojewódzkich Związkach Piłki Ręcznej) Po kliknięciu w zdjęcia na slajdach nr. 27,29,32,33,35 i 43 w prezentacji istnieje możliwość obejrzenia filmów szkoleniowych na kanale ZPRP YouTube
Tłumaczenie do filmu EHF (film dostępny w Wojewódzkich Związkach Piłki Ręcznej)

Aktualności:

Pin It on Pinterest