REALIZACJA UMÓW MSiT

HARMONOGRAMY DZIAŁAŃ, LISTY UCZESTNIKÓW, OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE AKCJI

2021

1.Umowa nr 2021/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorów – mężczyźni
2.Umowa nr 2021/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorek – kobiety
3.Umowa nr 2021/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorów
4.Umowa nr 2021/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorek
5.Umowa nr 2021/0056/0038/SubB/DSW pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2021 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego /OSPR
6.Umowa nr 2021/…/0091/UDot/39/DSW Piłka ręczna plażowa
7.Umowa nr 2021/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Kielce
8.Umowa nr 2021/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Gdańsk
9.Umowa nr 2021/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Płock

2020

1.Umowa nr 2020/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorów – mężczyźni
2.Umowa nr 2020/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorek – kobiety
3.Umowa nr 2020/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorów
4.Umowa nr 2020/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorek
5.Umowa nr 2020/00051/0038/SubB/DSW pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego /OSPR
6.Umowa nr 2020/…/0091/UDot/39/DSW Piłka ręczna plażowa
7.Umowa nr 2020/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Kielce
8.Umowa nr 2020/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Gdańsk
9.Umowa nr 2020/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Płock

2019

1.Umowa nr 2019/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorów – mężczyźni
2.Umowa nr 2019/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorek – kobiety
3.Umowa nr 2019/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorów
4.Umowa nr 2019/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorek
5.Umowa nr 2019/0033/0038/SubB/DSW pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego /OSPR
6.Umowa nr 2019/…/0091/UDot/39/DSW Piłka ręczna plażowa
7.Umowa nr 2019/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Kielce
8.Umowa nr 2019/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Gdańsk
9.Umowa nr 2019/…/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Płock

2018

1.Umowa nr 2018/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorów – mężczyźni
2.Umowa nr 2018/…/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorek – kobiety
3.Umowa nr 2018/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorów
4.Umowa nr 2018/…/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorek
5.Umowa nr 2018/0189/0038/SubB/DSW pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego /OSPR
6.Umowa nr 2018/…/0091/UDot/39/DSW Piłka ręczna plażowa
  
  
7.Umowa nr 2018/0234/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Kielce
8.Umowa nr 2018/0234/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Gdańsk
9.Umowa nr 2018/0234/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Płock

2017

1.Umowa nr 2017/0029/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorów – mężczyźni
2.Umowa nr 2017/0029/0091/UDot/39/DSW Kadra narodowa seniorek – kobiety
3.Umowa nr 2017/0022/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorów
4.Umowa nr 2017/0022/0038/SubB/DSW Kadra narodowa juniorek
5.Umowa nr 2017/0102/0038/SubB/DSW pt. Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego /OSPR
6.Umowa nr 2017/0104/0091/UDot/39/DSW Piłka ręczna plażowa
7.Umowa nr 2017/0329/0038/SubB/DSW Nadzieje Olimpijskie (start w grudniu 2017)
8.Umowa nr 2017/0216/0038/SubB/DS.-SWD/12/JSZ Gramy w ręczną
9.Umowa nr 2017/0132/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Kielce
10.Umowa nr 2017/0132/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Gdańsk
11.Umowa nr 2017/0132/0038/SubB/DSW pt. Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – szkolenie w Niepublicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego – NLO SMS ZPRP Płock

Pin It on Pinterest