Regulaminy i przepisy

Regulaminy

Regulacje dotyczące rozgrywek ligowych i pucharowych

Regulacje dotyczące rozgrywek młodzieżowych

Regulacje dotyczące spraw sędziów i delegatów

Regulacje dotyczące zmian barw klubowych

Regulacje dotyczące odznaczeń i wyróżnień

Regulacje dotyczące spraw trenerskich i szkoleniowych

Regulacje dotyczące spraw plażowej piłki ręcznej

Regulacje dotyczące funkcjonowania agentów w piłce ręcznej 

Regulacje dotyczące funkcjonowania Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków

Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących przepisy antydopingowe

Lista środków farmakologicznych i metod uznawanych za dopingowe

Wyłączenia dla celów terapeutycznych

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne

Polska Agencja Antydopingowa

Przepisy

Przepisy gry w piłkę ręczną: obowiązujące od 1. lipca 2016 r.:

Przepisy gry – wersja pełna

 Przepisy gry w plażową piłkę ręczną:

Przepisy gry – wersja skrócona
Przepisy gry w plażową piłkę ręczną – wersja pełna

Przepisy gry w street handball:

Przepisy gry
Opis dyscypliny
Film oraz strona promujące Street Handball

Przepisy wewnętrzne ZPRP:

Statut Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Regulamin Dyscyplinarny ZPRP
Regulamin organizacji i funkcjonowania Zarządu ZPRP oraz jego organów wykonawczych i orzekających
Regulamin Organizacyjny Biura ZPRP
Regulamin Sądu Polubownego ds. piłki ręcznej przy ZPRP
Uchwała Zarządu ZPRP nr 59/16
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej ZPRP
Uchwała nr 64/21 (zobowiązania majątkowe)
Uchwała nr 65/21 (umowy z MSiT)

Sprawy członkowskie:
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów ZPRP z dnia 07.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich
Deklaracja Członkowska
Wykaz normatywnych uchwał Zarządu Związku

Zasady udostępnienia logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych:

Księga znaku i zasady wykorzystywania logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych
Wniosek o wykorzystanie logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych

Klauzula informacyjna – oświadczenie administratora danych osobowych

Pin It on Pinterest