Regulaminy i przepisy

Regulaminy

Regulacje dotyczące rozgrywek ligowych i pucharowych

Regulacje dotyczące rozgrywek młodzieżowych

Regulacje dotyczące spraw sędziów i delegatów

Regulacje dotyczące zmian barw klubowych

Regulamin Zmiany Barw Klubowych obowiązujący od 1 lipca 2023 r.

Regulacje dotyczące odznaczeń i wyróżnień

Regulacje dotyczące spraw trenerskich i szkoleniowych

Regulacje dotyczące spraw plażowej piłki ręcznej

Regulacje dotyczące funkcjonowania agentów w piłce ręcznej 

Regulacje dotyczące funkcjonowania Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków

Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących przepisy antydopingowe

Lista środków farmakologicznych i metod uznawanych za dopingowe

Wyłączenia dla celów terapeutycznych

Antydopingowe Pogotowie Informacyjne

Polska Agencja Antydopingowa

Przepisy

Przepisy gry w piłkę ręczną: obowiązujące od 1. lipca 2016 r.:

Przepisy gry – wersja pełna

 Przepisy gry w plażową piłkę ręczną:

Przepisy gry – wersja skrócona
Przepisy gry w plażową piłkę ręczną – wersja pełna
Regulaminy i dokumenty związane z piłką ręczną plażową

Przepisy gry w street handball:

Przepisy gry
Opis dyscypliny
Film oraz strona promujące Street Handball

Przepisy wewnętrzne ZPRP:

Statut Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Regulamin Dyscyplinarny ZPRP
Regulamin organizacji i funkcjonowania Zarządu ZPRP oraz jego organów wykonawczych i orzekających
Regulamin Organizacyjny Biura ZPRP
Uchwała Zarządu ZPRP nr 59/16
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej ZPRP
Uchwała nr 64/21 (zobowiązania majątkowe)
Uchwała nr 65/21 (umowy z MSiT)
Polityka Bezpieczeństwa Niepełnoletnich [pdf]
Sprawozdanie finansowe ZPRP 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP – sprawozdanie z działalności
Protokół ze Zwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów ZPRP
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ZPRP – sprawozdanie z działalności
Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów ZPRP
Strategia Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Polityka dotycząca standardów i zasad etyczno-obyczajowych ZPRP

Uchwały Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Rok 2022

Uchwała nr 1/22
Uchwała nr 2/22
Uchwała nr 3/22
Uchwała nr 4/22
Uchwała nr 5/22
Uchwała nr 6/22
Uchwała nr 7/22
Uchwała nr 8/22
Uchwała nr 9/22
Uchwała nr 10/22
Uchwała nr 11/22
Uchwała nr 12/22
Uchwała nr 13/22
Uchwała nr 14/22
Uchwała nr 15/22
Uchwała nr 16/22
Uchwała nr 17/22
Uchwała nr 18/22
Uchwała nr 19/22
Uchwała nr 20/22
Uchwała nr 21/22
Uchwała nr 22/22
Uchwała nr 23/22
Uchwała nr 24/22
Uchwała nr 25/22
Uchwała nr 26/22
Uchwała nr 27/22
Uchwała nr 28/22
Uchwała nr 29/22
Uchwała nr 30/22
Uchwała nr 31/22
Uchwała nr 32/22
Uchwała nr 33/22
Uchwała nr 34/22
Uchwała nr 35/22
Uchwała nr 36/22
Uchwała nr 37/22
Uchwała nr 38/22
Uchwała nr 39/22
Uchwała nr 40/22
Uchwała nr 41/22
Uchwała nr 42/22
Uchwała nr 43/22
Uchwała nr 44/22
Uchwała nr 45/22
Uchwała nr 46/22
Uchwała nr 47/22
Uchwała nr 48/22
Uchwała nr 49/22
Uchwała nr 50/22
Uchwała nr 51/22
Uchwała nr 52/22
Uchwała nr 53/22
Uchwała nr 54/22
Uchwała nr 55/22
Uchwała nr 56/22
Uchwała nr 57/22
Uchwała nr 58/22
Uchwała nr 59/22
Uchwała nr 60/22
Uchwała nr 61/22
Uchwała nr 62/22
Uchwała nr 63/22
Uchwała nr 64/22
Uchwała nr 65/22
Uchwała nr 66/22

Rok 2023

Uchwała nr 1/23
Uchwała nr 2/23
Uchwała nr 3/23
Uchwała nr 4/23
Uchwała nr 5/23
Uchwała nr 6/23
Uchwała nr 7/23
Uchwała nr 8/23
Uchwała nr 9/23
Uchwała nr 10/23
Uchwała nr 11/23
Uchwała nr 12/23
Uchwała nr 13/23
Uchwała nr 14/23
Uchwała nr 15/23
Uchwała nr 16/23

Protokoły z posiedzeń Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce:

Protokół Zarządu – 06.02.2021
Protokół Zarządu – 10.04.2021
Protokół Zarządu – 08.06.2021
Protokół Zarządu – 07.07.2021
Protokół Zarządu – 19.09.2021
Protokół Zarządu – 07.11.2021
Protokół Zarządu – 20.12.2021
Protokół Zarządu – 12.02.2022
Protokół Zarządu – 19.03.2022
Protokół Zarządu – 28.05.2022
Protokół Zarządu – 16.12.2022
Protokół Zarządu – 18.08.2022
Protokół Zarządu – 23.09.2022
Protokół Zarządu – 29.10.2022

Protokół Prezydium Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce:

Protokół Prezydium Zarządu 18.09.2021
Protokół Prezydium Zarządu 11.02.2022

Sprawy członkowskie:
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów ZPRP z dnia 07.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich
Deklaracja Członkowska
Wykaz normatywnych uchwał Zarządu Związku

Zasady udostępnienia logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych:

Księga znaku i zasady wykorzystywania logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych
Wniosek o wykorzystanie logotypu ZPRP oraz wizerunku zawodników kadr narodowych

Klauzula informacyjna – oświadczenie administratora danych osobowych

Wzory dokumentów

Zgłaszanie wypadków:

Kadry i OSPR:

Kadry i OSPR – Procedura zgłoszenia wypadku

Druk zgłoszenia wypadku kadry

Druk zgłoszenia wypadku OSPR

Zasady zgłaszania i likwidacji szkód

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy osoba małoletnia

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy

Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

SMS – procedura zgłoszenia wypadku

Druk zgłoszenia wypadku SMS

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy osoba małoletnia

Pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy

Pin It on Pinterest