1 marca 2022

Oświadczenie reprezentacji Polski w piłce ręcznej

Reprezentanci Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn postanowili zabrać głos w sprawie toczącej się wojny na Ukrainie. Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia.

Oświadczenie reprezentacji Polski w piłce ręcznej

“Wszystko, co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym, co niesie ze sobą wojna”

Te słowa kilka dni temu wypowiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Nie można prościej i piękniej w jednym zdaniu wyrazić czym jest sport. 

Za naszą wschodnią granicą od sześciu dni toczy się wojna. W sposób bestialski giną niewinni ludzie.

Od najmłodszych lat uczymy się, że sport powinien być wolny od polityki. Dzisiaj w obliczu wydarzeń na Ukrainie dostrzegamy jak dalekie od prawdy jest to zdanie. Dlatego apelujemy do wszystkich organizacji sportowych jak również sportowców na całym świecie, którzy jeszcze nie zajęli stanowiska wobec wojny na Ukrainie. 

Drodzy sportowcy, zacznijmy mówić jednym głosem! Bądźmy solidarni z Ukrainą i wyraźmy swój sprzeciw przeciwko sportowej rywalizacji z reprezentacjami Rosji i Białorusi. Pomóżmy swoim stanowiskiem tym, na których dzisiaj ciąży odpowiedzialność trudnych decyzji. Nie rzadko politycznych. Nasz wspólny sprzeciw może pomóc Ukrainie. Wspólnie możemy sprawić, że wrócimy do sportowej rywalizacji, którą cechuje sprawiedliwość i fair play.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że w żadnym stopniu nie obwiniamy rosyjskich jak również białoruskich sportowców za działania ich rządów, ale dzisiaj nie możemy i nie chcemy zostać obojętni wobec ofiar konfliktu. Obowiązkiem reprezentanta Polski a także każdego kraju jest dawać świadectwo stania na straży praw człowieka, moralności i etyki. 

Dziękujemy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej za zajęcie stanowiska w sprawie meczów eliminacyjnych naszej drużyny narodowej kobiet z reprezentacją Rosji. Chylimy czoła przed ostatnią decyzją Komitetu Wykonawczego EHF ws. zawieszenia rywalizacji sportowej z Rosją i Białorusią. Wiemy, że nie były to łatwe decyzje. 

Dziękujemy również ZPRP za to, że od początku mówimy jednym głosem.

Żywimy głęboką nadzieję, że nasz apel nie pozostanie bez odpowiedzi.

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn

Statement of the Polish national handball team

 “Everything that’s beautiful in sport is contrary to what war brings”

These words were spoken a few days ago by the captain of the Polish football team, Robert Lewandowski. It cannot be simpler and more beautiful in one sentence to express what sport is.

There has been a war on our eastern border for six days. Innocent people die in a brutal way.

We learn from an early age that sport should be free from politics. Today, in the face of the events in Ukraine, we can see how far from the truth this sentence is. Therefore, we appeal to all sports organizations as well as athletes around the world who have not yet taken a stand on the war in Ukraine:

Dear athletes, let’s start speaking with one voice! Let us be in solidarity with Ukraine and let us express our opposition to sports rivalry with the national teams of Russia and Belarus. Let us help with our position those who are today responsible for making difficult decisions – not infrequently political. Our joint objection can help Ukraine. Together, we can make us return to sports rivalry characterized by fairness and fair play.

We wish to emphasize clearly that we do not in any way blame Russian and Belarusian athletes for the actions of their governments, but today we cannot and do not want to remain indifferent to the victims of the conflict. It is the duty of the representative of Poland, as well as of each country, to bear witness to upholding human rights, morality and ethics.

We thank the European Handball Federation for its position on the qualifying matches of our women’s national team with the Russian national team. We pay tribute to the recent decision of the EHF Executive Committee to suspend sports rivalry with Russia and Belarus. We know that these were not easy decisions.

We would also like to thank Polish Handball Federation for speaking with one voice from the very beginning.

We sincerely hope that our appeal will not remain unanswered.

Polish national handball teams

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest