1 czerwca 2022

Komunikat Komisarza ZPRP ds. Agentów Piłki Ręcznej

Komisarz ZPRP ds. Agentów Piłki Ręcznej Grzegorz Gutkowski informuje o wysokości opłat od wniosku o udzielenie Licencji obowiązującej w sezonie 2022/2023, a także terminie Seminarium i Egzaminu licencyjnego agenta piłki ręcznej.

Komunikat z dnia 1.czerwca 2022 roku określa co następuje:

  • Wysokość opłaty od Wniosku o udzielenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej w sezonie 2022/2023 wynosi 1 .500 zł
  • Osoby ponownie ubiegające się o udzielenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej w sezonie 2022/2023 (posiadające Licencję Agenta Piłki Ręcznej w sezonie 2021/2022) są zwolnione z obowiązku udziału w Seminarium/Egzaminie licencyjnym
  • Seminarium/Egzamin licencyjny odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. w siedzibie ZPRP, ul. Puławska 300A w Warszawie, w godzinach ustalonych indywidualnie z Komisarzem do spraw Agentów Piłki Ręcznej przez każdego z kandydatów
  • Termin składania Wniosku o udzielenie licencji wraz z załącznikami upływa w dniu 15.06.2022 r.
  • Wnioski można składać bezpośrednio u Komisarza do spraw Agentów Piłki Ręcznej w siedzibie ZPRP lub za pośrednictwem poczty przesyłając na adres ZPRP z dopiskiem „Wniosek o udzielenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej”
  • Płatności należy dokonywać na konto ZPRP nr 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833 z tytułem: opłata od wniosku o udzielenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej

Wnioski wraz z załącznikami osoby ubiegającej się o Licencję Agenta Piłki Ręcznej będą podlegać formalnej ocenie przez Komisarza i po jego zatwierdzeniu osoba ubiegająca się o licencję zostanie dopuszczona do Seminarium i/lub Egzaminu licencyjnego.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest