2 lipca 2019

Rekrutacja do NLO SMS ZPRP

Związek Piłki Ręcznej w Polsce podaje listę kandydatów, po szkole podstawowej, zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego do NLO SMS ZPRP w Kielcach, Kwidzynie i Płocku na rok szkolny 2019/2020.

L. p. Nr. startowy PESEL SMS
1 1 04222707598 NLO SMS ZPRP Kielce
2 56 04242607852 NLO SMS ZPRP Kielce
3 62 04222410418 NLO SMS ZPRP Kielce
4 29 04220705451 NLO SMS ZPRP Kielce
5 64 04241705292 NLO SMS ZPRP Kielce
6 82 04321408158 NLO SMS ZPRP Kielce
7 27  04283106934 NLO SMS ZPRP Kielce
8 84 04240603997 NLO SMS ZPRP Kielce
9 40 04231007614 NLO SMS ZPRP Kielce
10 41 04270101412 NLO SMS ZPRP Kielce
11 68 04303100810 NLO SMS ZPRP Kielce
12 18 04303006277 NLO SMS ZPRP Kielce
13 43 04270700116 NLO SMS ZPRP Kielce
14 87 04240510297 NLO SMS ZPRP Kielce
15 60 04313008270 NLO SMS ZPRP Kielce
16 9 04231007638 NLO SMS ZPRP Kielce

L. p. Nr. startowy PESEL SMS
1 11 04221305834 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
2 12 04320602553 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
3 24 04213010296 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
4 61 04260403872 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
5 25 04222605773 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
6 58 04211900335 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
7 49 04211902795 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
8 79 04251409418 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
9 37 04310901736 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
10 21 04243000852 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
11 10 04251508339 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
12 85 04211007179 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
13 42 05252100759 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
14 20 04311000113 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
15 8 04252409714 NLO SMS ZPRP Kwidzyn
16 54 04210605439 NLO SMS ZPRP Kwidzyn

L. p. Nr. startowy PESEL SMS
1 46 04283008397 NLO SMS ZPRP Płock
2 2 04280903114 NLO SMS ZPRP Płock
3 74 04311800270 NLO SMS ZPRP Płock
4 45 04311907052 NLO SMS ZPRP Płock
5 32 04211003335 NLO SMS ZPRP Płock
6 63 04242403151 NLO SMS ZPRP Płock
7 76 04213006510 NLO SMS ZPRP Płock
8 13 04281904831 NLO SMS ZPRP Płock
9 80 04251002550 NLO SMS ZPRP Płock
10 36 04231809377 NLO SMS ZPRP Płock
11 26 05221008239 NLO SMS ZPRP Płock
12 59 04211005313 NLO SMS ZPRP Płock
13 51 04282105194 NLO SMS ZPRP Płock
14 65 04320808294 NLO SMS ZPRP Płock
15 66 04221610574 NLO SMS ZPRP Płock
16 31 04280304632 NLO SMS ZPRP Płock
17 86 04242600572 NLO SMS ZPRP Płock

Komisja Rekrutacyjna, w przypadku niezakwalifikowania się kandydata do Szkoły w drugim etapie rekrutacji, ma prawo uzupełnienia uczniów z pozostałej grupy kandydatów, ubiegających się
o przyjęcie do wszystkich Szkół SMS ZPRP.

DO 05.07.2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

DO 08.07.2019 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów. Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie wg. kryteriów ustalonych przez ZPRP.

10.07.2019 r.
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do pierwszych klas NLO SMS ZPRP w Kielcach, Kwidzynie i Płocku.

DO 12.07.2019 r.
Kandydaci zakwalifikowani do NLO SMS ZPRP składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole i składają oryginały dokumentów oraz dokumentów, które są niezbędne  do dopełnienia wszystkich formalności związanych z otrzymaniem miejsca w internacie.  

15.07.2019 r.
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do NLO SMS ZPRP Kielce, Kwidzyn, Płock.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest