5 października 2020

VII Zjazd Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta – nowy termin

Zarząd Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej informuje, że ze względów formalnych wynikających z zapisu  Statutu Stowarzyszenia i  charakter sprawozdawczo – wyborczy, podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie stacjonarnej w dniach 08-09.11.2020 w Płocku.

W związku ze stanem pandemii COVID 19 przypomina się wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia o stosowaniu się do wytycznych i rygorów sanitarnych mających na celu  maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (maseczki, bezpieczna odległość, częsta dezynfekcja rąk).

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Hotel Płock09-400 Płock, ul. Jachowicza 38:

  1. Miejsce obrad: jak wyżej
  2. Program pobytu:

08.11.2020 (niedziela)
do godz. 13.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
14.00 – 14.30 – obiad
14.30 – 17.00 – obrady Walnego Zgromadzenia
– 14.30 – rozpoczęcie obrad w I terminie
– 14.45 – rozpoczęcie obrad w II terminie
17.15 – odjazd autokaru do Hali Orlen Arena Płock
18.00 – 19.45 – obserwacja meczu Polska – Holandia
19.45 – 20.00 – powrót autokarem do hotelu
20.30 – 21.00 – kolacja
21.30 – 23.30 – obrady Walnego Zgromadzenia (c.d.)
09.11.2020 ( poniedziałek)
08.00-09.00 – śniadanie i wyjazd uczestników

Osoby do kontaktu:

– Zygfryd Kuchta – tel. kom. 665434213, adres e-mailowy: zygfryd.kuchta@wp.pl

– Jerzy Noszczak – tel. kom. 662242715, adres e-mailowy: noszczak@zprp.org.pl

5. Koszt uczestnictwa 135,00 (sto trzydzieści pięć zł.)  – wpłata na konto: Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 A do dnia 19.10.2020 z przeznaczeniem wpłaty – ”Walne Zgromadzenie Płock 2020”.

Nazwa banku i numer konta: PKO Bank Polski SA nr: 89 1020 4564 0000 5102 0125 1685. 

6. Zgłoszenie udziału do dnia 19.10.2020 na adres e-mailowy: noszczak@zprp.org.pl, telefonicznie (powyżej/osoby do kontaktu) lub na adres pocztowy: Związek Piłki Ręcznej w Polsce  02-819 Warszawa, ul. Puławska 300 A z dopiskiem na kopercie „Stowarzyszenie”. Zgłoszenie uważa się za ważne o ile zostanie dokonana wpłata na koszt uczestnictwa wymieniona w pkt.5.

      Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w  Walnym Zgromadzeniu proszone są o przesłanie takiej informacji na jeden z w/w adresów.

7. Osoby, które nie będą korzystały z zakwaterowania i wyżywienia również winny potwierdzić swój udział zgodnie z pkt. 6 z zaznaczeniem „bez zakwaterowania i wyżywienia” i nie dokonują wpłaty wymienionej w pkt. 5.

8. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują bilety na mecz kwalifikacyjny do ME-2022 Polska – Holandia.

9. Z uwagi na charakter Sprawozdawczo – Wyborczy Walnego Zgromadzenia niezwykle istotna jest wysoka frekwencja członków Stowarzyszenia.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest