Licencje Trenerskie

LICENCJE TRENERSKIE W SEZONIE 2019/2020

Wnioski o wydanie licencji trenerskiej na sezon 2019/2020 są przyjmowane od dnia 01.08.2019 r. Licencja jest ważna do dnia 30.08.2020 r.

Dokumenty niezbędne do wydania licencji A lub B:

Dokumenty niezbędne do przedłużenia licencji A lub B:

Rachunek bankowy (w tym do opłat za licencje trenerskie):

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300A
02-819 Warszawa

PKO Bank Polski S.A.
Nr RACHUNKU: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Wykaz kursokonferencji licencyjnych A i B w 2019 roku:

  • 05-02.06.2019 r. Kursokonferencja szkoleniowa dla trenerów zespołów Superligi oraz I Ligi kobiet i mężczyzn w Szczyrku (ZPRP).
  • 08-01.09.2019 r. Kursokonferencja szkoleniowa dla instruktorów i trenerów (licencja B i C) w Kielcach.
  • 06-08.09.2019 r. Kursokonferencja szkoleniowa dla instruktorów i trenerów (licencja B i C) w Łodzi.
  • 22-24.11.2019 r. Kursokonferencja północna trenerów OSPR (licencja B i C) w COS Cetniewo.
  • 30.11-01.12.2019 r. Kursokonferencja południowa trenerów OSPR (licencja B i C) w COS Szczyrk.
 KONTAKT:

 Andrzej Wiśniewski
licencjetrenerskie@zprp.org.pl
tel/fax.: +48 (22) 892-90-11  wew: 124

Kwalifikacje szkoleniowe:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że podstawowym warunkiem uzyskania licencji trenerskiej ZPRP (kategorii A, B lub C) jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji szkoleniowych, potwierdzonych stosownym dokumentem.

Zgodnie ze znowelizowanym (Uchwała Zarządu ZPRP z dnia 29.06.2015 r.) Regulaminem wydawania licencji trenerskich ZPRP:

a) osoby wnioskujące o wydanie licencji mają obowiązek składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;

b) osoby wnioskujące o przedłużenie licencji mają obowiązek złożenia oświadczenia iż, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.

Zmiany zostały wprowadzone po uzyskaniu opinii ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej obowiązku spełnienia przesłanek zawartych w ustawie o sporcie (Art. 41 ust. 3).

Określono liczbę możliwych nieobecności na kursach doszkalających, osób występujących o wydanie licencji w trybie nadzwyczajnym. Jest to większa mobilizacja do wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w rozgrywkach ZPRP. Dyrektor Sportowy może wydać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A lub B bez odbycia szkolenia w formie kursokonferencji doszkalającej (do 30 godzin), organizowanej przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione przez Związek podmioty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie więcej niż przez dwa kolejne sezony sportowe.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Zarządu ZPRP nr 26 z dnia 29.06.2015 r. [plik PDF]

Regulamin licencji trenerskich w ZPRP [plik PDF]

Pin It on Pinterest