Regulacje

Regulacje dotyczące funkcjonowania agentów w piłce ręcznej

Uchwała nr 36 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Agenta Piłki Ręcznej

Regulamin Agenta Piłki Ręcznej – po nowelizacji zgodnie z Uchwałą nr 26/20 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 20 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie licencji Agenta Piłki Recznej

Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w sprawie przestrzegania przepisów i decyzji

Załącznik nr 4 – Oświadczenie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie w sprawie korupcji i dopingu w sporcie

Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 7 – Kodeks etyki zawodowej Agentów Piłki Ręcznej

Załącznik nr 8 – Wzór licencji Agenta Piłki Ręcznej

Załącznik nr 9 – Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej

Załącznik nr 10 – Upoważnienie

Komunikaty Komisarza ds. Agentów Piłki Ręcznej:

Komunikat nr 1 z dn. 14.09.2017 r. [plik PDF]

Komunikat nr 2 z dn. 29.06.2018 r. [plik PDF]

Komunikat nr 3 z dn. 31.05.2019 r. [plik PDF]

Komunikat nr 4 z dn. 01.06.2020 r. [plik PDF]