28 lutego 2022

Komunikat ZPRP ws. meczów z Rosją

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że w dniu 28 lutego wystosował pismo do Prezydenta Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Treść w/w korespondencji zamieszczamy poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką satysfakcją przyjąłem Pańską decyzję o bezterminowym przełożeniu meczów w ramach eliminacji mistrzostw Europy kobiet z drużyną rosyjską. Świadczy to o tym, iż jako Europejska Federacja Piłki Ręcznej rozumiecie Państwo a przede wszystkim Pan jako Prezydent, że w obliczu wielkiej tragedii narodu ukraińskiego nie możemy przymykać oczu na jakikolwiek sposób legitymizowania oficjalnych instytucji rosyjskich. Bestialska agresja na Ukrainę oraz ogrom nieszczęść ludności cywilnej jaki rozgrywa się u polskich granic doświadcza także mieszkańców Polski niosącym pomoc wszystkim uchodźcom oraz poszkodowanym działaniami zbrojnymi. Wiedząc także o wsparciu jakiej europejskiej federacji udzielały firmy Rosji tym bardziej cenimy Pańskie zaangażowanie w kwestii nierozgrywania tych spotkań. Pragniemy jednocześnie dodać, że w obecnej sytuacji Związek Piłki Ręcznej w Polsce nie widzi przestrzeni do wyznaczenia terminu do rozegrania tych meczów na gruncie neutralnym. Popierając Pańską ostatnią decyzję, wnioskujemy o odwołanie wszelkich kontaktów rodziny handballowej ze strukturami rosyjskimi, do czasu ustania działań wojennych oraz wycofania sił agresora z terytorium Ukrainy. Liczymy na podjęcie takiej decyzji w interesie całego handballowego środowiska, aby każdy mógł zawsze powiedzieć, że przyzwoitość była w tej trudnej chwili naszą wizytówką.

Panie Prezydencie,

stoimy niezmiennie na stanowisku nie mieszania sportu z polityką. Widzimy jednak, że polityka się skończyła – trwa wojna.

Dear Mr. President

It is with great satisfaction that I have accepted your decision to postpone matches indefinitely as part of the qualifying round of the Women’s European Championship with the Russian team. This proves that, as the European Handball Federation, you and most of all – you as the President, understand that in the face of the great tragedy of the Ukrainian nation, we cannot turn a blind eye to any way of legitimizing any official Russian institutions. The bestial aggression against Ukraine and the enormity of the misfortunes of the civilian population that takes place at the Polish border are also experienced by the inhabitants of Poland who help all refugees and victims of military actions. Knowing also about the support provided by companies to Russia, we appreciate your commitment not to play these matches all the more. At the same time, we would like to add that in the current situation, as the Polish Handball Federation, we also do not see any space to set a date for these matches to be played on a neutral ground. Supporting your last decision, we request the cancellation of any contacts of the handball family with Russian structures until the end of hostilities and the withdrawal of the aggressor’s forces from the territory of Ukraine. We hope you make such a decision in the interest of the entire handball environment, so that everyone can always say that decency was our showpiece at this difficult moment.

Mr. President,

Our position is invariably not to mix sport with politics. We can see, however, that politics is over – there is a war going on.

ZPRP informuje, że będzie na bieżąco informował o wszelkich działaniach  w w/w sprawie.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest