29 kwietnia 2022

kurs sędziowski na Pomorzu

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o organizacji kursu na sędziego piłki ręcznej.

Osoby zgłaszające akces nabycia uprawnień sędziego piłki ręcznej proszone są o składanie zgłoszeń w formie elektronicznej na adres: piotrserwadczak@wp.pl
Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 - 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenie powinno zawierać brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 

Koszt kursu: 150 zł - płatne na miejscu. Podana cena obejmuje: przepisy gry, po uprzednim zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B, kartki, a także emblemat).

Zgłoszenia można składać do dnia 16. maja br. 

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest