20 października 2022

70 lat pracy z piłką ręczną prof. Janusza Czerwińskiego

W dniach 30.09 – 01.10.2022r w Gołkówku niedaleko Nowej Karczmy miały miejsce uroczyste obchody „70 lat pracy z piłką ręczną prof. Janusza Czerwińskiego”. To niezwykłe, historyczne wydarzenie odbyło się w obecności setki zaproszonych gości, z którymi Jubilat współpracował w różnych okresach swojej pracy zawodowej i społecznej.

Okolicznościową laudację wygłosił prof. Henryk Sozański, który przypomniał drogę sportową i naukową Jubilata. Opisał pierwsze fascynacje sportowe młodego zawodnika piłki ręcznej i koszykówki następnie trenera klubowego, reprezentacji Polski oraz ścieżkę naukową (AWFiS Gdańsk) prowadzącą do tytułu Profesora. Poza pracą zawodową wiele czasu poświęcił na działalność społeczną pełniąc obowiązki Prezesa ZPRP, Przewodniczącego Komisji Metodyczno – Szkoleniowej Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, które powstało dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu. Laudator podkreślił szczególną rolę Jubilata na polu edytorskim, wydaniu kilkudziesięciu pozycji naukowych dotyczących teorii i praktyki treningu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej. Laudator zaznaczył, że nie jest w stanie, w tak ograniczonym czasie, wymienić wszystkie zasługi i osiągniecia Jubilata, wybitnego sportowca i trenera, działacza i organizatora, uczonego, którego dokonania w dziedzinie sportu wyczynowego oraz nauk o kulturze fizycznej doczekały się międzynarodowego uznania.

W dalszej części uroczystości występowały osoby, które prezentowały swoje wspomnienia wynikające z bezpośrednich kontaktów z Jubilatem na różnych etapach Jego pracy zawodowej i społecznej. Między innymi swoje wspomnienia wraz z okolicznościowymi pamiątkami zaprezentowali: Prezes ZPRP Henryk Szczepański, Przewodniczący Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski Zygfryd Kuchta, trener kadry narodowej Patryk Rombel, oraz były trener kadry narodowej Michał Kaniowski.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił Jubilat, który w gorących słowach podziękował wszystkim obecnym za przyjęcie zaproszenia i obecność na „Jubileuszu 70 lat pracy z piłką ręczną”. Zapewnił o dalszej swojej aktywności na rzecz piłki ręcznej, podkreślając ogromne korzyści z kontaktów i ze współpracy z osobami, które pojawiły się na jego drodze życia. Podczas uroczystej kolacji, przy akompaniamencie zespołu muzycznego, trwały niezwykle ciekawe rozmowy, wzajemne wspomnienia z przebiegu karier zawodniczych, pracy trenerskiej, czy naukowej.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest