20 lutego 2024

OBOWIĄZKOWY KURS DLA WSZYSTKICH TRENERÓW PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że od sezonu 2024 do prowadzenia zespołu w rozgrywkach młodzieżowych i seniorskich piłki ręcznej plażowej będzie wymagana licencja trenera piłki ręcznej plażowej. Aby uzyskać licencję trenera piłki ręcznej plażowej należy spełniać warunki określone w Regulaminie wydawania licencji trenera piłki ręcznej plażowej oraz przesłać dokumenty wymienione poniżej oraz wziąć udział w obowiązkowym kursie online, który odbędzie się dnia 17 marca 2024 w godzinach od 18:00 do 22:00. Kurs poprowadzą pierwsi trenerzy kadr narodowych seniorek i seniorów – p. Karolina Peda oraz p. Jarosław Knopik. Przed rozpoczęciem sezonu 2024 przewidywany jest drugi termin kursu w miesiącu kwietniu.

Wymagana dokumentacja od osoby ubiegającej się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
  Kwota: 100 zł, Numer rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833
  Tytuł przelewu: IMIĘ NAZWISKO – LICENCJA TRENERA PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ.
 3. Uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.
 5. Zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.

Wymagana dokumentacja od osoby ubiegającej się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej posiadającej ważną licencję trenera piłki ręcznej (halowej):

 1. Wypełniony wniosek o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
  Kwota: 100 zł, Numer rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833
  Tytuł przelewu: IMIĘ NAZWISKO – LICENCJA TRENERA PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ.
 3. Zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.

Wymagana dokumentacja od osoby ubiegającej się o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej nieposiadającej obywatelstwa polskiego:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
 2. Dokument wydany przez właściwe organy kraju pochodzenia, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne wyszczególnione w art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie.
 3. Dokumenty stwierdzające wykształcenie.
 4. Informacja o przebiegu pracy szkoleniowej lub o przebiegu kariery zawodowej oraz o osiągnięciach w pracy zawodowej obcokrajowca.
 5. Zdjęcie wnioskodawcy o wymiarach paszportowych.
 6. Dokumenty o których mowa w punkcie 2 i 3, powinny być przedstawione w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 7. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
  Kwota: 1000 zł, Numer rachunku: 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833
  Tytuł przelewu: IMIĘ NAZWISKO – LICENCJA TRENERA PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ.

Wymaganą dokumentację należy przesłać na adres: plazowka@zprp.org.pl najpóźniej do 14.03.2024.

Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie wysłany do uczestników dnia 15.03.2024 r.

Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie wydawania licencji trenera piłki ręcznej plażowej.
Wniosek o wydanie licencji trenera piłki ręcznej plażowej znajduje się poniżej.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest