18 kwietnia 2024

Zostań sędzią piłki ręcznej!

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o kursie na sędziego piłki ręcznej.

Wszystkie osoby zgłaszające chęć uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres: piotrserwadczak@wp.pl

Koszt kursu wynosi 200 zł płatne na zajęciach. W cenę wliczone są: przepisy gry, a po zaliczeniu egzaminu na sędziego kategorii B: kartki i emblemat.

Wymagania wobec kandydatów: wiek od 16 do 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej, a w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest