Strona główna | Rozgrywki Młodzieżowe | Szkolenie koordynatorów OSPR

Szkolenie koordynatorów OSPR

 

W siedzibie Związku Piłki Ręcznej w Polsce odbyło się szkolenie koordynatorów Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej dotyczące organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z OSPR w 2019 roku.

ospr

Minister Sportu i Turystyki w dniu 20 grudnia 2018 r. wydał decyzję o zasadach udzielania dotacji w bieżącym roku budżetowym. Koordynatorzy przeszli szkolenie w zakresie zasad wydatkowania środków FRKF, funkcjonalności e-Systemu OSPR – obsługi wymagań związanych z realizacją wymagań Projektowych.

Z każdego z województw zostały przyjęte raporty dotyczące osiągniętych wyników sportowych i organizacyjnych. Przekazano informację o warunkach prowadzenia przygotowań do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia.

Jerzy Ciepliński, który objął w styczniu funkcję koordynatora krajowego, przedstawił główne obszary wymagające rewizji oraz zapowiedział przygotowanie propozycji rozwiązań poprawiających jakość szkolenia w OSPR.