25 czerwca 2019

Egzaminy do NLO SMS ZPRP w Kwidzynie

Związek piłki Ręcznej w Polsce podaje listę kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego do LO SMS ZPRP w Kwidzynie na rok szkolny 2019/2020.

NR IDENTYFIKACYJNY
SMSKW02
SMSKW05
SMSKW06
SMSKW07
SMSKW09
SMSKW10
SMSKW11
SMSKW12
SMSKW14
SMSKW19
SMSKW23
SMSKW24
SMSKW25
SMSKW27
SMSKW31
SMSKW33
SMSKW34

Komisja Rekrutacyjna, w przypadku niezakwalifikowania się kandydata/ów do Szkoły w drugim etapie rekrutacji, ma prawo uzupełnienia ucznia/ów z pozostałej grupy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do wszystkich Szkół SMS ZPRP.

DO 02.07.2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz wyników egzaminu gimnazjalnego. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

DO 08.07.2019r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów. Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie wg kryteriów ustalonych przez ZPRP.

10.07.2019r.

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do pierwszej klasy NLO SMS ZPRP w Kwidzynie.

DO 15.07.2019r.

Kandydaci zakwalifikowani składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole i składają oryginały dokumentów. Są one niezbędne są do dopełnienia wszystkich formalności związanych z otrzymaniem miejsca w internacie.  

19.07.2019r.

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do NLO SMS ZPRP Kwidzyn.

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest