31 lipca 2019

Licencje trenerskie w sezonie 2019/2020

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, iż wnioski o wydanie licencji trenerskiej na sezon 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 01.08.2019 roku. Licencja jest ważna do dnia 31.08.2020 roku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYDANIA LICENCJI A LUB B:

  • zaświadczenie z KRK
  • wniosek o wydanie licencji (plik WORD)
  • dyplom trenera piłki ręcznej
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej
  • zaświadczenie o stażu pracy trenerskiej
  • zdjęcia
  • kopia certyfikatu udziału w kursokonferencji trenerskiej
  • potwierdzenie opłaty licencyjnej

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI A LUB B:

Rachunek bankowy (w tym do opłat za licencje trenerskie):

PKO Bank Polski SA

02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Wykaz kursokonferencji licencyjnych 2019/2020:

Kielce 23-25.11.2018 r. – B, C – organizator ZPRP (dla trenerów OSPR)

Szczyrk 31.05.-02.06.2019 – A, B – organizator ZPRP

Kielce 30.08.-01.09.2019 – B, C – organizator ṤZPR i ZPRP

Łódź 06.08.-01-09.2019 – B, C – organizator ŁZPR

Kontakt:

Andrzej Wiśniewski

licencjetrenerskie@zprp.org.pl

tel/fax.: +48 (22) 892 90 11  wew: 107

Kwalifikacje szkoleniowe:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że podstawowym warunkiem uzyskania licencji trenerskiej ZPRP (kategorii A, B lub C) jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji szkoleniowych, potwierdzonych stosownym dokumentem.

Zgodnie ze znowelizowanym (Uchwała Zarządu ZPRP z dnia 29.06.2015 r.) Regulaminem wydawania licencji trenerskich ZPRP:

a) osoby wnioskujące o wydanie licencji mają obowiązek składania informacji z Krajowego Rejestru Karnego, że wnioskodawca nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie;

b) osoby wnioskujące o przedłużenie licencji mają obowiązek złożenia oświadczenia iż, nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, wyszczególnione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie.

Zmiany zostały wprowadzone po uzyskaniu opinii ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej obowiązku spełnienia przesłanek zawartych w ustawie o sporcie (Art. 41 ust. 3).

Określono liczbę możliwych nieobecności na kursach doszkalających, osób występujących o wydanie licencji w trybie nadzwyczajnym. Jest to większa mobilizacja do wypełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w rozgrywkach ZPRP. Dyrektor Sportowy może wydać licencję trenera piłki ręcznej kategorii A lub B bez odbycia szkolenia w formie kursokonferencji doszkalającej (do 30 godzin), organizowanej przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione przez Związek podmioty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie więcej niż przez dwa kolejne sezony sportowe.

Uchwała Zarządu ZPRP nr 26 z dnia 29.06.2015 r. [plik PDF]

Regulamin licencji trenerskich w ZPRP [plik PDF]

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest