9 września 2019

Program Handball at School

Szkolenie dla nauczycieli i trenerów, zgodnie z programem Handball at School. zostało uroczyście zainagurowane przez rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – dr hab. Andrzeja Rokitę prof. AWF Wrocław. Zajęcia prowadzone były przez metodyka, lektora IHF, eksperta H@S – dr Ilonę Hapkovą.

Motto programu to: „zabawa, pasja i zdrowie”. Program piłka ręczna w szkole (Handball at School) ma kilka podstawowych celów, w tym uczynienie piłki ręcznej bardziej atrakcyjną dla młodzieży, gdzie do realizacji potrzebujemy jedynie małej przestrzeni oraz piłki, aby zacząć grać w tę dyscyplinę. Główny nacisk położony jest na wspieranie realizacji programów nauczania piłki ręcznej podczas lekcji wychowania fizycznego. Szczegółowo określane jest jak rozwijać elementy techniczno-taktyczne. Grupa robocza IHF H@S pomaga w opracowaniu nowych materiałów metodycznych, które można znaleźć w Centrum Edukacyjnym IHF.

Metody programu H@S wdrażane są w taki sposób, aby inspirować dzieci do odczuwania, odkrywania nowych możliwości ekspresji ruchowej, rozumienia i cieszenia się sportem – uczenia się poprzez działanie!

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest