27 lipca 2020

TRWAJĄ LETNIE KONSULTACJE SZKOLENIOWE OSPR

Trwają letnie konsultacje szkoleniowe w programie Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej [OSPR]. Na obozy sportowe ZPRP powołał wyselekcjonowanych i utalentowanych 112 zawodników i zawodniczek rocznika 2006. Szkolenie w Gdańsku i w podkrakowskich Piekarach ruszyło w dniu 23 lipca i potrwa do 2 sierpnia.

– Jest to coroczna, najbardziej globalna w skali kraju, akcja szkoleniowa dla utalentowanych piłkarzy i piłkarek ręcznych z programu OSPR. Na zgrupowania trafiają według ściśle określonych kryteriów, które w tym roku zostały zmodyfikowane, albowiem ta konkretnie młodzież będzie miała szanse na dalszy rozwój sportowy w szkoleniu centralnym, możliwość aplikowania do Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP i dalej do reprezentacji kraju  – komentuje Damian Drobik, dyrektor sportowy ZPRP, dodając dalej: – postrzeganie i profilowanie programu musi mieć inną orientację. Inwestycja w młodzież z tego programu ma swój określony cel i efekt. Jest nim właściwe formowanie i ukierunkowany rozwój młodzieży pod kątem przyszłej reprezentacji. Dziś, po wielkiej przebudowie pierwszego zespołu, którym zarządzą Patryk Rombel ze swoim sztabem oraz zmianach programowych w Szkołach w Kwidzynie, Płocku i Kielcach, gdzie szkolimy wg jednolitych założeń, to właśnie OSPR jest traktowany jako fundament przyszłości. Ma on w sposób ciągły zabezpieczać napływ utalentowanej młodzieży, by uniknąć sytuacji, w której znaleźliśmy się jako dyscyplina po 2016 r.

Damian Drobik: – W programie OSPR od 2019 roku wprowadzono zarządzanie talentami [ZT]. W dużym skrócie ZT sprowadza się do wczesnego diagnozowania potencjału zawodników, wyłapywania ich i obejmowania specjalnym nadzorem szkoleniowym. Te letnie konsultacje dedykowane są zawodniczkom i zawodnikom z rocznika 2006, którzy w 2021 roku będą mogli aplikować do SMS ZPRP. Już dziś szkoleniowcy pracujący na obozie obserwują 112 osób pod tym kątem.

Kolejnym istotnym elementem, który został zaplanowany do wdrożenia, ale epidemia spowodowała jego tymczasowe zawieszenie są konsultacje startowe, które sprowadzają się do wprowadzenia do programu nieobecnej do tej pory rywalizacji zespołów w układzie makroregionalnym. – Młodzież i szkoleniowcy muszą mieć możliwość weryfikacji jakości swojego szkolenia w warunkach gry i lekkiej presji wyniku. Od razu zaznaczyć należy, iż wynik nie jest tu kwestią priorytetową. Jest on sprawdzianem zawodników, trenerów i efektów szkolenia. Do rywalizacji wrócimy w 2021 roku. W obecnym czasie epidemii sukcesem było takie przemodelowanie szkolenia w programie OSPR, by miało ciągłość. Było to o tyle utrudnione, iż w programie tym mamy do czynienia z osobami niepełnoletnimi. Ich bezpieczeństwo stoi na najwyższym poziomie zadaniowym – kończy dyrektor sportowy.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest