3 września 2020

Zalecenia dotyczące ważności orzeczeń lekarskich

ZALECENIA DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH DO UPRAWIANIA SPORTU, W WARUNKACH STANU COVID-19

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia oraz na podstawie art. 31m ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374. Z późn.zm.) ZPRP potwierdza, że będzie w pełni respektować orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.

Jednakże mając na uwadze, że sport uprawiają nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci oraz młodzież z różnymi schorzeniami (m.in. z wadami serca i chorobami kardiologicznymi, cukrzycą, po leczeniu onkologicznym, z wadami wzroku, astmą oskrzelową, padaczką, zaburzeniami neurologicznymi, wadami narządu ruchu, endokrynologicznymi i wielu innymi), w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia problemów zdrowotnych, wynikających z podjęcia aktywności sportowej po okresie przerwy, związanej z pandemią, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej zaleca wykonanie przez sportowców badań okresowych w najkrótszym możliwym czasie, przed upływem wskazanego w ustawie terminu.

W związku z powyższym ZPRP stoi na stanowisku, iż wszyscy zawodnicy i zawodniczki winni wykonać badania okresowe najpóźniej do dnia 31.12.2020 r.

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest