23 października 2020

Kurs trenerski poziom II EHF Rinck Convention

Łódzki Związek Piłki Ręcznej ogłasza nabór na kurs trenerski poziom II EHF Rinck Convention (licencja „B”), który odbędzie się w Łodzi. Kurs planowany jest w terminie styczeń – maj 2021. Wszelkich informacji udziela: Jerzy Bończak – e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl, tel. +48 696 016 267.

Zajęcia kursu prowadzić będą m.in. trenerzy kadr narodowych (Janusz Czerwiński, Zygfryd Kuchta i Patryk Rombel) oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Warunki uczestnictwa:

– Wykształcenie co najmniej średnie.
– Posiadanie uprawnień instruktorskich lub trenerskich w piłce ręcznej na poziomie I EHF („C”).
– Brak karalności za przestępstwa umyślne  lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.
– Udokumentowanie, co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii C.
– Dokumenty potwierdzające dorobek w pracy szkoleniowej jako trenera licencjonowanego kategorii C.
– Dokumenty potwierdzające ukończenie kursokonferencji szkoleniowych dla kategorii C.
– Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie trenera.
– Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

•    minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
•    pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
•    pozytywna ocena z egzaminu z zakresu teoretycznych podstaw sportu;
•    pozytywna ocena samodzielnie opracowanej pracy dyplomowej.

Warunkiem  uzyskania uprawnień jest:

Pozytywna ocena ze specjalistycznego egzaminu końcowego.
Tematyka zajęć dydaktycznych kursu podana zostanie zainteresowanym po wyrażeniu akcesu udziału w postaci załączonego formularza zgłoszeniowego.

Absolwenci kursu otrzymują:

– po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej na poziomie II EHF „RINCK” Convention. Zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące.
– po obronie pracy dyplomowej – certyfikat (w języku polskim i angielskim) uzyskania uprawnień trenerskich na poziomie II.

Szacunkowe opłaty za kurs: 

2 500 zł (z możliwością rozłożenia na raty):
I rata – 1 500 zł, płatna po decyzji o otwarciu kursu i zakwalifikowaniu kandydata,
II rata – 1 000 zł, w trakcie trwania kursu.

Opłata obejmuje koszty realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów dydaktycznych, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera piłki ręcznej kategorii B w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, oraz po obronie pracy dyplomowej certyfikatu (w języku polskim i angielskim) wraz z legitymacją uzyskania uprawnień na poziomie II EHF.

Uwaga!
Kurs odbędzie się, jeśli liczba uczestników będzie wynosić co najmniej 20 osób.

Formuła realizacji kursu (stacjonarna lub hybrydowa) uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Opłata może ulec zmianie na skutek sposobu realizacji zajęć oraz liczby uczestników.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest