Strona główna | Poradę | Czy boisko do gry jest prostokątem o długości 40m i szerokości 20m i obejmuje dwa pola bramkowe (patrz przepis 1:4 i przepis 6) oraz pole gry?

Czy boisko do gry jest prostokątem o długości 40m i szerokości 20m i obejmuje dwa pola bramkowe (patrz przepis 1:4 i przepis 6) oraz pole gry?

 

1:2 Bramki są ustawione na środku obu linii końcowych. Bramki muszą być trwale przymocowane do podłoża lub ścian za nimi. Wymiary w świetle bramki wynoszą: wysokość 2m i szerokość 3m. Słupki bramki są na stałe połączone poziomą poprzeczką i muszą być ustawione tak, aby tylne krawędzie słupków pokryły się z zewnętrznymi krawędziami linii bramkowych. Słupki i poprzeczki bramki mają przekrój kwadratu o boku 8 cm i z trzech stron widocznych z boiska muszą być pomalowane w poprzeczne pasy w dwóch kontrastowych kolorach, różniących się jednocześnie w wyraźny sposób od koloru podłoża. Bramka musi mieć siatkę umocowaną tak, aby piłka rzucona do bramki pozostała w niej.

 

1:3 Naprzeciwko każdej bramki znajduje się pole bramkowe (przepis 6). Pole bramkowe tworzy się przez zakreślenie od tylnych, wewnętrznych krawędzi słupków bramek dwóch łuków o promieniu 6m, każdy o długości 1/4 obwodu koła. Oba tak zakreślone łuki łączy się na wysokości bramki linią prostą o długości 3m, równoległą do linii bramkowej. Tak wyznaczona linia ogranicza pole bramkowe i nazywa się linią pola bramkowego.

 

1:4 Linię rzutów wolnych (linia 9-ciu metrów) wyznacza się linią przerywaną, równoległą do linii pola bramkowego, w odległości 3m od linii sześciu metrów. Długość zarówno odcinków tej linii jak i przerw pomiędzy nimi wynosi 15cm

 

1:5 W odległości 7 metrów od zewnętrznej krawędzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na wysokości środka bramki, wyznaczona jest linia rzutów karnych (linia 7-miu metrów) o długości 1m przebiegająca równolegle do linii bramkowej.

 

1:6 W odległości 4m od zewnętrznej krawędzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na wysokości środka bramki, wyznaczona jest linia o długości 15cm, równoległa do linii bramkowej, ograniczająca odległość wyjścia bramkarza w czasie obrony rzutu karnego.

 

1:7 Linia środkowa wyznaczona jest przez połączenie środkowych punktów linii bocznych.

 

1:8 Prostopadle do linii bocznej boiska, od strony stolika sędziowskiego, w odległości 4,5m od linii środkowej i po obydwu jej stronach, wyznaczone są linie długości 15cm od wewnątrz i 15cm na zewnątrz boiska. Linie te ograniczają miejsce zmian zawodników, a odcinki linii bocznych pomiędzy nimi nazywa się liniami zmian.

 

1:9 i 1:10 Wszystkie linie należą do powierzchni boiska lub pól, które określają lub wyznaczają. Szerokość linii bramkowych wynosi 8cm, natomiast pozostałych linii – 5cm. W miejsce linii rozgraniczających poszczególne pola można zastosować oznakowanie różnymi kolorami przylegających do siebie pól. Stół sędziów stolikowych i ławka rezerwowych muszą znajdować się tak aby stolikowi widzieli linię zmian. Stolik powinien znajdować blisko linii bocznej i ławki, ale nie bliżej niż 50 cm od linii.